วันศุกร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

End-of-Month Review - February

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER ตลอดเดือนกุมภาพันธ์ มีผู้เข้าเยี่ยมชมบทความต่างๆ ของบล็อกจำนวนทั้งสิ้น 82,754 ครั้ง มีการเข้าเยี่ยมชมสูงสุดเมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ จำนวน 4,597 ครั้ง


5 บทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนกุมภาพันธ์

1. ASEAN currency   17,136  ครั้ง

2. National Costumes of ASEAN Member States  7,292   ครั้ง

3. National Dishes of ASEAN  6,904    ครั้ง

4. National Flowers of  10 ASEAN Countries  4,248   ครั้ง

5. ASEAN QUIZ 6:ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 6    2,352   ครั้ง


วันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Vocabulary Revision:เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์เดือนกุมภาพันธ์

เดือนนี้บล็อก ASEAN CORNER รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่เกี่ยวกับเศรษฐกิจมาให้เรียนรู้กัน

วันเสาร์ที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Malaysia:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศมาเลเซีย

Fast Fact about Malaysia's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Ringgit




Fiscal year
ปีงบประมาณ





Calendar year

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 16,922 (2012 est.)
(ประมาณ 550,000 บาท)








Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


Peninsular Malaysia - rubber and palm oil processing and manufaturing, pharmaceuticals, medical techonology, electronics, tin mining and smelting, logging, timber

Sabah - logging, petroleum production

Sarawak - agriculture processing, petroleum production and refining, logging







Main export products
สินค้าส่งออกสำคัญ



- electrical and electronic products
- palm oil
- liquefied natural gas
- petroleum
- chemical
- machinery
- optical and scientific equipment
- manufactures of metal
- rubber
- wood and wood products



Main export
partners
ตลาดส่งออกสำคัญ


Singapore, China, Japan, United States, Thailand, Hong Kong, India, Australia




Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ



- electrical and electronic products
- machinery
- chemicals
- petroleum
- plastics
- vehicles
- iron and steel products



Main import
partners
ตลาดนำเข้าสำคัญ



China, Singapore, Japan, United States, Thailand, Indonesia, South Korea


วันศุกร์ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Laos:เศรษฐกิจและการค้าของประเทศลาว

Fast Fact about Laos' Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Lao Kip




Fiscal year
ปีงบประมาณ





1 October -
30 September

GDP - per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 2,700 (2011 est.)
(ประมาณ 88,000 บาท)




Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


copper, tin , gold and gypsum mining; timber, electric power, agricultural processing, construction, garments, cement, tourism



Main export products
สินค้าส่งออกสำคัญ



wood products, garments, electricity, coffee, tin, copper, gold



Main export
Partners
ตลาดส่งออกสำคัญ



Thailand, China, Vietnam



Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ



machinery and equipment, vehicles , fuels, consumer goods



Main import
partners
ตลาดนำเข้าสำคัญ





Thailand,  China, Vietnam


วันพฤหัสบดีที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Indonesia : เศรษฐกิจและการค้าของประเทศอินโดนีเซีย

Fast Fact about Indonesia's Economy


Monetary unit
สกุลเงิน


Rupiah (IDR)



Fiscal year
ปีงบประมาณ




Calendar year

GDP –per capita
รายได้ประชากรต่อหัว


$ 5,477 (2014 est.)






Main industries
อุตสาหกรรมหลัก


petroleum and natural gas, textiles, apparel, footwear, mining, cement, chemical fertilizers, machinery, electronics, hardware, software, telecommunications, plywood, rubber, food, tourism



Main export products
สินค้าส่งออกสำคัญ



oil and gas, cement, food, electrical appliances,



Main export
partners
ตลาดส่งออกสำคัญ



Japan, China, Singapore, South Korea, United States, India, Malaysia


Main import products
สินค้านำเข้าสำคัญ


machinery and equipment, chemicals , fuels, foodstuffs


Main import
partners
ตลาดนำเข้าสำคัญ


China, Singapore, Japan, Malaysia, South Korea, United States, Thailand


วันอังคารที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Cambodia : เศรษฐกิจและการค้าของประเทศกัมพูชา

Fast Fact about Cambodia's Economy


Monetary unit


Cambodian Riel ( KHR)


GDP - per capita


$ 2,490 (2012 est.)




Main industries


Construction, casino gaming, cement, fishing, garments, gem mining, rice milling, rubber, texttiles, tourism, wood products



Main export products 


Clothing, timber, rubber, rice, fish, tobacco, footwear



Main import products


Petroleum products, cigarettes, construction meterials, machinery, motor vehicles, pharmaceutical products




Main export partners 

United States
United Kingdom 
Germany
Canada
Singapore
Vietnam,
Japan




Main import
Partners


Thailand
Vietnam
China
Singapore
Hongkong
South Korea


Data source: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Cambodia

วันจันทร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557

Economy of Brunei : เศรษฐกิจและการค้าของประเทศบรูไน

Fast Fact about Brunei's Economy


Monetary unit


Brunei dollar BND


GDP – per capita


$ 50,500 (2012 est.)



Main industries


Petroleum, petroleum refining, liquefied natural gas, construction


Main export products 


Crude oil, petroleum products, liquefied natural gas



Main import products

Machinery and transport equipment, manufacturing goods, food and chemicals


Main import partners 

Singapore, China, United Kingdom and Malaysia


Main export
Partners


ASEAN countries, Japan and United States

Data source: http://en.wikipedia.org/wiki/Economy_of_Brunei