วันพุธที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2555

True or False Quiz จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียน ชุดที่ 2

ASEAN: True or False Quiz # 2


Read each question carefully and then select the best answer.

1.  Burobudur was bulit 300 years before Cambodia's Angkor Wat.

                                      True                            False


2.  Dr.Surin Pitsuwan is the 13th Secretary-General of ASEAN.

                                       True                            False


3.  Noi Bai International Airport is located in Ho Chi Minh City, Vietnam.

                                       True                            False


4. The Merlion has a lion head and a fish body resting on a crest of waves.

                                        True                            False

5.  Luzon is the largest island in the Philippines.

                                        True                            False

 6. Sultan Omar Ali Saifuddin Mosque is located in Kuala Lumpur,
     Malaysia.
                                        True                            False

7.  The 2013 Sea Games will be held  in Bangkok, Thailand.

                                         True                            False

 8.  The red colour on the ASEAN flag depicts courage and  dynamism.

                                         True                            False

9.  Nasi Lemak is one of the well-known dishes from Malaysia.

                                                   True                            False

10. Thailand shares borders with Myanmar, Laos, Cambodia  and Malaysia.  

                                          True                            False

This quiz was originally created by Ekachai Phaichamnan.


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น