วันจันทร์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2556

End of Month Review - September

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก  ASEAN CORNER  เดือนกันยายน 2556 เดือนนี้มีจำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 202,043 ครั้งลดลงจากเดือนสิงหาคมจำนวน 28,783  ครั้ง โดยมีการเข้าเยี่ยมชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 3 กันยายน จำนวน 10,881 ครั้ง


5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนกันยายน
 • ASEAN Currency        34,016   ครั้ง
 • National Dishes of ASEAN     14,147  ครั้ง
 • ASEAN QUIZ # 6       10,867   ครั้ง
 • National Costumes of ASEAN Member States  9,482   ครั้ง
 • ASEAN QUIZ # 2       9,037   ครั้ง


วันอังคารที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision (September):เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์เดือนกันยายน

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากบทความของบล็อก ASEAN CORNER ตลอดเดือนกันยายน เพื่อให้คุณครูและนักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ใหม่และก้าวทันทุกเรื่องราวรอบภูมิภาคอาเซียนจากประโยคตัวอย่างที่ล้วนเกี่ยวข้องกับข่าวสารสำคัญที่เกิดขึ้นตลอดทั้งเดือน


appease
Part of Speech :  verb
Definition : to make somebody less angry
Sentence : Thai government will pay 21.2 billion baht to appease protests by rubber farmers.

bloodshed
Part of Speech :  noun
Definition : the killing of people
Sentence : The Philippine president called on the rebel to surrender and prevent further bloodshed.

ceasefire
Part of Speech :  noun
Definition : an agreement between two countries to stop in fighting
Sentence : A ceasefire has been forged between the Philippine army and the separatist Moro National Liberation front.

colonization
Part of Speech :  noun
Definition : taking control another country by using force
Sentence : Vietnam declared independence from French colonization on 2 September 1945.

disruption
Part of Speech :  noun
Definition : interrupting the continuity of something
Sentence : Thailand’s government is trying to negotiate an end to protests by rubber farmers that have blocked roads and caused disruptions in the country’s south.

hardliner
Part of Speech :  noun
Definition : a conservative who is uncompromising
Sentence : Hundreds of Islamic hardliners protested in the Indonesian capital Jakarta against Miss World beauty contest.

itinerary
Part of Speech :  noun
Definition : a plan of a journey
Sentence : The White House confirmed that President Barack Obama will be visiting Indonesia, Brunei, Malaysia and the Philippines this October in the one week itinerary.

pageant
Part of Speech :  noun
Definition : a beauty competition
Sentence : Muslim beauty pageant challenges Miss World in Indonesia.

racism
Part of Speech :  noun
Definition : the belief that some races of people are better than others
Sentence : Blackface Dunkin’ Donuts ad in Thailand brings racism accusation.

subsidy
Part of Speech :  noun
Definition : money given by a government
Sentence : Thailand’s national rubber policy committee agreed to double its rubber subsidy for rubber farmers.

วันจันทร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2556

วันเสาร์ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom - September

ในช่วงระหว่างวันที่ 6-12 ตุลาคมที่จะถึงนี้ ผู้นำจากชาติมหาอำนาจหมายเลข 1 ของโลก ประธานาธิบดีบารัค  โอบามา แห่งสหรัฐอเมริกามีกำหนดการณ์เดินทางเยือน 4 ชาติสมาชิกอาเซียนได้แก่ อินโดนีเซีย บรูไน มาเลเซียและฟิลิปปินส์ตามลำดับ เพื่อร่วมการประชุมความร่วมมือทางเศรษฐกิจเอเชีย-แปซิฟิก (เอเปค) และหารือเกี่ยวกับการค้าและประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับผู้นำของแต่ละประเทศ

บล็อก ASEAN CORNER จึงขอนำเสนอคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับการเดินทางเยือนอาเซียนของประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาในครั้งนี้ เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกสนทนากับเพื่อนๆ และก้าวทันข่าวสารที่เกิดขึ้นรอบภูมิภาคอาเซียน
 • When did the ASEAN - United States relations begin?
 • Who is the current president of the United States?
 • What is the political party of the U.S. President now?
 • When will the U.S. President travel to ASEAN?
 • What 4 ASEAN countries are included in the President's itinerary?
 • Where will the American President attend the Asia Pacific Economic Cooperation meeting?
 • Where will the U.S. - ASEAN Summit and the East Asia Summit take place?
 • Which ASEAN country will be the American President's last stop?

วันศุกร์ที่ 20 กันยายน พ.ศ. 2556

ASEAN Watch:จับตาอาเซียนเดือนกันยายน

บล็อก ASEAN CORNER รวบรวมสถานการณ์เด่นประเด็นร้อนรอบภูมิภาคอาเซียนมานำเสนอแก่คุณครูและนักเรียนเป็นประจำทุกเดือนเพื่อให้ก้าวทันความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในภูมิภาคที่เราร่วมเป็นส่วนหนึ่ง


US President to visit ASEAN from October 6-12
ประธานาธิบดีสหรัฐฯ เตรียมเดินทางเยือนภูมิภาคอาเซียนในเดือนตุลาคม
President Barack Obama will travel to Indonesia, Brunei, Malaysia and the Philippines respectively from October 6-12 as part of his on going commitment to increase U.S. political, economic and security engagement with ASEAN.


Najib launches new bumiputera economic empowerment agenda
รัฐบาลมาเลเซียเตรียมขยายมาตรการให้ความช่วยเหลือแก่ชาวภูมิบุตร
Malaysia's Prime Minister Najib Razak announced the steps to further boost the economic participation of the ethnic Malays, known as Bumiputeras or "sons of the soil".


Thai rubber farmers protest over prices
เกษตรกรสวนยางในไทยประท้วงราคายางพาราตกต่ำ

Thailand's government is trying to negotiate an end to protests by rubber farmers that have blocked roads and caused disruptions in the country's several southern provinces. The subsidy of 21.2 billion bath will be paid to farmers based on the amount of land they hold to appease protesters.

Disputes between Philippines and the Moro people
ความขัดแย้งระหว่างรัฐบาลฟิลิปปินส์กับชาวมุสลิมโมโร
President Benigno Aquino III called for the Moro Islamic Liberation Front ( MILF) to surrender and prevent further bloodshed on the southern Philippine island of Mindanao.

วันพุธที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2556

10 Things You Might Not Know About Vietnam: 10 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับประเทศเวียดนาม

บล็อก ASEAN CORNER ขอนำเสนอ 10 เรื่องน่ารู้ของประเทศเวียดนามในโอกาสที่เดือนนี้เป็นเดือนที่มีการฉลองวันชาติของเวียดนามซึ่งตรงกับวันที่ 2 กันยายนของทุกปี


1
     
Hanoi is the capital city of Vietnam, but Ho Chi Minh City is the largest city in Vietnam.
2
Mr. Le Luong Minh is the first Vietnamese to head ASEAN.

3
The Red and White Sand Dunes are one of Vietnam's charming geological oddities.
4
Snow falls in some years in Sapa, a famous tourist attraction in the northern province of Lao Cai.

5
Vietnam is now the no.1 rice exporter in ASEAN.


6
Tet, or Vietnamese New Year is the most important celebration of Vietnamese culture. Tet holiday is usually lasts for 10 days.

7
In the Vietnamese culture handkerchiefs are seen as a sign of sadness.


8
Motorcycling is the country's most popular mode of transportation.

9
The first Vietnam - ASEAN UNESCO Heritage Festival to be held in Vietnam's Central Highlands from Dec 27 to 31.


10
The Vietnam War lasted 19 years, 5 months, 4 weeks and 1 day. (1 November 1955 - 30 April 1975)

Sources:

วันอาทิตย์ที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2556

Vietnam Country Profile:ข้อมูลประเทศเวียดนาม


Location: Southeastern Asia, bordering the Gulf of Thailand, Gulf of Tonkin, and South China Sea, as well as China, Laos and Cambodia

Official name: The Socialist Republic of Vietnam

Capital city: Hanoi

Largest City: Ho Chi Minh City

Official language: Vietnamese

Area: 329,566 sq km

Population: 92,477,857

Currency: Dong


National Day: 2 September

Country Code: 84

References:
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/vm.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Vietnam

วันจันทร์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2556