วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

The National Flag of Laos ธงชาติลาวธงชาติลาว หรือสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว เป็นธงพื้นสีครามแถบแดง และวงเดือนสีขาวอยู่กึ่งกลางของธงชาติ มีชื่อเรียกในภาษาลาวว่า ธงดวงเดือน


The flag consists of three horizontal stripes, middle blue stripe is twice the height of the top and bottom red stripes. In the middle is a white disc.

ภาพและข้อมูลประกอบจาก www.wikipedia.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น