วันพุธที่ 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

End of Month Review – February 2012

ผ่านพ้นกันไปอีกหนึ่งเดือนสำหรับปีแห่งการหัวเราะ 2555 และเป็นเดือนที่มีผู้เข้าเยี่ยมชม ASEAN CORNER กว่า 30,000 ครั้ง สูงที่สุดนับตั้งแต่ปลายเดือนตุลาคม 2554 เป็นต้นมา บล็อก AC รู้สึกภูมิใจที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมให้เกิดความตระหนักรู้ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่นักเรียน นักศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไป ก่อนเริ่มต้นเดือนใหม่ มีนาคม AC จึงขอนำเสนอสถิติที่น่าสนใจตลอดเดือนกุมภาพันธ์ ดังนี้
5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุด
1. National Costume of ASEAN Member States  
  จำนวนการดูหน้าเว็บ 17,896 ครั้ง
2. National Dishes of ASEAN              
  จำนวนการดูหน้าเว็บ 7,860 ครั้ง
3. ASEAN Currency                     
  จำนวนการดูหน้าเว็บ 4,161 ครั้ง
4. ASEAN Quiz #2                     
  จำนวนการดูหน้าเว็บ 1,564 ครั้ง
5. National Flowers of 10 ASEAN Countries    
  จำนวนการดูหน้าเว็บ 1,706 ครั้ง
5 อันดับประเทศที่เข้าชมหน้าเว็บสูงสุด
1. ไทย                   46,082    ครั้ง
2. รัสเซีย                     366    ครั้ง
3. สหรัฐอเมริกา            278    ครั้ง
4. เยอรมนี                      98    ครั้ง
5. มาเลเซีย                     37    ครั้ง


ASEAN CORNER
An Educational Blog for All!

วันอังคารที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision # 1

Learning vocabulary is a very important part of learning a language . The more words you know, the more you will be able to understand what you hear and read. If you have a good vocabulary size, you will also be able to speak and write naturally and effectively. Let's expand your vocabulary with ASEAN CORNER for a better life tomorrow.


anthem - a song which has a special importance for a country  
เพลงชาติ
capital - the most important town or city of a country 
เมืองหลวง
community - a body of nations or states unified by common interests ประชาคม
currency - a system of money in general use in a particular country สกุลเงิน
emblem - a design or picture that represents a country or an organization ดวงตรา
flag  - a piece of fabric with a special coloured design on it  ธง
government - the group of people with the authority to govern the country or state รัฐบาล
motto - a short statement of beliefs or ideas   คำขวัญ, คติพจน์, คติธรรม

secretary general - a title given to the principal administrator of some organizations  เลขาธิการ
secretariat - a permanent administrative office or department สำนักเลขาธิการ


วันจันทร์ที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ASEAN : True or False Quiz 1

ASEAN : True or False Quiz  จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบของคำถามที่นำมาทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนของผู้เข้าเยี่ยมชม ASEAN CORNER ทุกท่าน


 1.  ASEAN was established on 8 August 1967 through the Jakarta Declaration.
                                   True                           False

2.  The ASEAN emblem consists of 10 stalks of padi representing the dream of the 10 ASEAN founders.

                                    True                           False

3.   Naypyidaw is the capital of Myanmar.

                          True                            False

4.   Thanwil is the longest river in Southeast Asia.

                                    True                            False

5.   The current ASEAN Secretary-General is Dr. Surin Pitsuwan from Thailand.

                           True                            False

6.   Gloria Mccapagal-Arroyo is the current president of the Philippines.


                                      True                           False


7.   Changi International Airport is the main hub of Singapore Airlines.

                                       True                           False


8.   Kyat is the official currency of Cambodia.


                                        True                          False


9.   ASEAN stands for Association of Southeast Asean Nations.


                                        True                          False


10. The original member states of ASEAN consists of five countries.


                                        True                          False


เฉลยคำถามที่เพจ อาเซียนคอร์เนอร์ by Kru Ekachai

This quiz was  created by Ekachai Phaichamnan.

Learn and Share Together!
วันพุธที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

English Grammar Quiz

เรียนรู้โครงสร้างไวยากรณ์ภาษาอังกฤษกับ English Grammar Quiz บทความใหม่ล่าสุดจาก ASEAN CORNER หลักไวยากรณ์อาจจะเป็นเรื่องชวนปวดหัวหรือยาขมสำหรับใครหลายคน แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเรียนรู้เพื่อให้เข้าใจโครงสร้างของภาษาและเพื่อให้สามารถสื่อสารภาษาได้อย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐาน มาร่วมเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษง่ายๆ ผ่านประโยคหรือบทความเกี่ยวกับอาเซียนด้วยกันครับ


1.   Indonesia is the ……………country in Southeast Asia.

       1. largest
       2. longest
       3. tallest
       4. highest

2.   Hanoi …………..the capital of Vietnam.

      1. am
      2. is
      3. are
      4. was

3.  ASEAN ……….........on August 8th ,1967 through the Bangkok  Declaration.                                                    

       1. was established
       2. establishes
       3. will be established
       4. is established

4.  The ASEAN Community is expected to be complete …………2015.

       1. at
       2. in
       3. from
       4. on

5.   The ASEAN Secretariate is currently chaired …………ASEAN Secretary- General Dr.Surin Pitsuwan.

      1. from
      2. as
      3. in
      4. by


6.  The Petronas Twin Tower is the ................building in Southeast Asia.


      1. longest
      2. tallest
      3. biggest
      4. smallest
      
7.  The Mekong is a river that ..................China, Myanmar, Laos, Thailand, Cambodia and Vietnam.
    
      1. runs across
      2. runs away
      3. runs through
      4. runs out


8. Thailand may find itself at a disadvantage because of inferior English skills.....................Southeast Asia becomes a single community.


       1. what
       2. where
       3. when
       4. why
     
9.  Thailand ................... borders with Myanmar, Laos, Cambodia and Malaysia.


       1. will share
       2. shares
       3. shared
       4. was shared


10. A 6.8 earthquake hit the central Philippines ....... Monday, killing at least one person and causing panic in cities where building shook, authorities said.


       1. in
       2. on
       3. at
       4. over
      Learn and Share Together!

ASEAN CORNER 
An Educational Blog for All!

วันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Main Airports in Southeast Asia ท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

AC ขอพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับท่าอากาศยานนานาชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้ง 10 ประเทศกัน ซึ่งบางแห่งมีชื่อเสียงติดอันดับโลก 
ท่าอากาศยานนานาชาติบรูไน 
Brunei International Airport
Brunei International Airport is the primary airport in the nation of Brunei. The airport consists of an international terminal which can handle up to 2 million passengers, a cargo terminal with a capacity of 50,000 tonnes of cargo and a royal terminal where the His Majesty Sultan's Flight is based at.


Image credit:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Phnom_penh_airport.JPG

ท่าอากาศยานนานาชาติพนมเปญ ประเทศกัมพูชา
Phnom Penh International Airport
Phnom Penh International Airport is the largest airport in Cambodia. It is located 7 kilometres west of Phnom Penh, the nation's capital.

Image credit:http://www.indonesiaberprestasi.web.id/?p=4834

ท่าอากาศยานนานาชาติซูการ์โน ฮัตตา ประเทศอินโดนีเซีย
Soekarno-Hatta International Airport
Soekarno–Hatta International Airport  is the main airport serving the greater Jakarta area on the island of Java, Indonesia. The airport is named after the first President of Indonesia, Soekarno, and the first vice-president, Mohammad Hatta. Located about 20 km west of Jakarta, in Tangerang, Banten. In 2011, Soekarno-Hatta was ranked 15th amongst the world's busiest airports by passenger traffic (5th busiest in Asia) and has surpassed Singapore Changi Airport.

Image credit:http://www.vientianeairport.com/

ท่าอากาศยานนานาชาติวัตไต กรุงเวียงจันทน์ ประเทศลาว
Wattay International Airport
Wattay International Airport is one of the few international airports in Laos. It is located 3 km  outside its capital, Vientiane. The airport consists of an old and small domestic terminal and a new international terminal. There is a military (air force) installation at one end of the airport.

Image credit:http://en.wikipedia.org/wiki/File:KLIA_MTB%26Tower.jpg

ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ประเทศมาเลเซีย
Kuala Lumpur International Airport
Kuala Lumpur International Airport or KLIA serves the capital city of Malaysia, Kuala Lumpur, and is one of Southeast Asia's largest airports. It is also Malaysia's main international airport. It is situated in the Sepang district, in the south of the state of Selangor, about 50 kilometres from Kuala Lumpur.

Image credit:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Ygnairport2006.jpg

ท่าอากาศยานนานาชาติกรุงย่างกุ้ง ประเทศพม่า
Yangon International Airport
Yangon International Airport located in Mingaladon, at 15 kilometres north of downtown Yangon, is the primary international airport of Myanmar and the second largest airport in country. 

Image credit:http://en.wikipedia.org/wiki/File:NAIA_Terminal_3_2009_MC.jpg

ท่าอากาศยานนานาชาตินินอย อาคีโน ประเทศฟิลิปปินส์
Ninoy Aquino International Airport
The Ninoy Aquino International Airport is the airport serving the general area of Manila and its surrounding metropolitan area. Located along the border between Pasay and Parañaque, about seven kilometers south of Manila proper, and southwest of Makati. NAIA is the main international gateway for travelers to the Philippines and is the hub for all Philippine airlines. The airport is named after the late Benigno "Ninoy" Aquino, Jr., who was assassinated at the airport in 1983.


Image credit: http://singaporepictures.net/Singapore-Changi-airport.html

ท่าอากาศยานนานาชาติสิงคโปร์ ชางงี
Changi International Airpot
Singapore Changi Airport , Changi International Airport, or simply Changi Airport, is the main airport in Singapore. A major aviation hub in Southeast Asia, it is about 17.2 kilometres north-east from the commercial centre in Changi, on a 13 square kilometres site.
ท่าอากาศยานนานาชาติสุวรรณภูมิ ประเทศไทย
Suvarnabhumi Airport
Suvarnabhumi Airport also known as (New) Bangkok International Airport, is an international airport serving Bangkok, Thailand. It was officially opened for limited domestic flight service on 15 September 2006, and opened for most domestic and all international commercial flights on 28 September 2006.The airport is currently the main hub for Thai Airways International, Bangkok Airways, Orient Thai Airlines, and Thai AirAsia. It also serves as regional gateway and connecting point for various foreign carriers.
The airport is located in Racha Thewa in Bang Phli district, Samut Prakan Province, about 25 kilometres east of downtown Bangkok. The name Suvarnabhumi was chosen by King Bhumibol Adulyadej and refers to the golden kingdom hypothesised to have been located somewhere in Southeast Asia.

  
Image credit:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hanoi_Noibai1.jpg

ท่าอากาศยานนานาชาตินอยไบ (โหน่ยบ่าย) ประเทศเวียดนาม
Noi Bai International Airpot
Noi Boi International Airport in Hanoi, the capital of Vietnam, is the largest airport in the north of the country. It is 45 kilometres from the city centre. The travel time from the city centre is 30–45 minutes.วันพุธที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

ASEAN Corner News Roundup: 6.8 Magnitude Earthquake in Philippines

A 6.8 earthquake hit the central Philippines on Monday , killing at least one person and causing panic in cities where buildings shook, authorities said.
The quake hit 70 kilometres (44 miles) north of the city of Dumaguete on Negros Island at 11:49 am (0349 GMT) at a depth of 46 kilometres, the US Geological Survey said.
The quake hit at 11:49 a.m. local time off of the island of Negros, according to the U.S. Geological Survey. Filipino officials issued a tsunami warning on Monday morning, but it has since been recalled.
The tremors triggered a mudslide near the city of Guihulngan, burying 30 houses and trapping 40 or more people under collapsed buildings.
Troops and rescue workers were dispatched with shovels and digging equipment. Ten died in Guihulngan, including student at an elementary school that collapsed and people inside a market. An additional 100 were injured.
The damage was most severe in Negros Oriental's mountain region, where another landslide buried an unknown number of people in La Libertad.

วันอังคารที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Coloring Corner : Flags of Member States of ASEAN

Welcome kids to the colouring corner of AC. Click on the links to go to the pictures for printing and let your imagination run wild with crayons in all the colours.

1. Flag of Thailand
2. Flag of Brunei
3. Flag of Cambodia
4. Flag of Indonesia
5. Flag of Laos


Information compiled by Ekachai Phaichamnan.
Last updated : February 18th ,2012.

วันศุกร์ที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2555

Major Airlines of Southeast Asia สายการบินประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน

Airplane travel is one of the most common forms of transportation to get to overseas destinations. Let's explore ASEAN by flying with these flag-carrying airlines.

Royal Brunei Airlines

Royal Brunei Airlines (RBA) is the flag carrier airline of the Sultanate of Brunei, it has its hub at Brunei International Airport, at Brunei's capital Bandar Seri Begawan.

Cambodia Angkor Air

Cambodia Angkor Air is the national flag carrier airline of Cambodia, Main Hub: Phnom Penh International Airport, Phnom Penh

Garuda Indonesia
The URL for this photo is:http://asiantour.info/flight-info/garuda-indonesia-travel-reservation
Garuda Indonesia is the flag carrier of Indonesia.It is headquartered at Soekano-Hatta International Airport in Tangerang near Jakarta, the capital of Indonesia.


Lao Airlines
The URL for this photo is:http://en.wikipedia.org/wiki/File:LaoAirlinesATR72.jpg

Laos' national carrier is based in Vientiane the capital of Lao PDR. Lao Airlines is operating domestic services and international services to Cambodia, China, Thailand and Vietnam. Its main base is Wattay International Airport, Vientiane. 

Malaysia Airlines

Malaysia Airline is the flag carrier of Malaysia it serves over 100 destinations in Asia, Australia, USA and Europe. The airline has its main base at Kuala Lumpur International Airport (KUL), near Malaysia's capital Kuala Lumpur. 

Myanmar Airways International

Myanmar Airways is Myanmar's flag carrier. Myanma Airways and Region Air formed a joint venture Airline called Myanmar Airways International (MAI). Myanma Airways operates domestic flights only while Myanmar Airways International operates international flights to Bangkok, Guangzhou (China), Kuala Lumpur and Singapore. Main Hub is Yangon International Airport (RGN)


Philippines Airlines

Philippine Airlines is the national carrier of the Philippines. PAL has its main hubs at Ninoy Aquino International Airport (MIA), Manila and Mactan-Cebu International Airport (CEB) near Cebu City.


Singapore Airlines

The flag carrier of Singapore serves over 90 destinations in 40 countries, its main hub is at Singapore's Changi Airport (SIN).The airline's website has information to routes, schedules, inflight dining and online reservations. 

Thai Airways International

Thai Airways International is Thailand's national carrier and largest airline of Thailand. The airline's main hub is at Suvarnabhumi Airport (BKK), Bangkok Thai Airways has a fleet of 99 aircraft and operates flights to over 70 destinations world-wide.

Vietnam Airlines

Vietnam Airlines is the national flag carrier of Vietnam. It serves domestic destinations and destinations in Indochina, South East and North Asia, Australia, Europe and the United States. The company operates hubs at Noi Bai International Airport (HAN) near Hanoi and Tan Son Nhat International Airport (SGN), Ho Chi Minh City (Saigon).

Information compiled by Ekachai Phaichamnan
Last updated: March 11th, 2012

Sources: