วันพุธที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

End of Month Review - July

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนกรกฎาคม 2556 เดือนนี้มีจำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 159,042 ครั้ง เพิ่มขึ้นจากเดือนมิถุนายน จำนวน 49,673 ครั้ง โดยมีการเข้าเยี่ยมชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม จำนวน 7,965 ครั้ง


5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนกรกฎาคม
 • ASEAN Currency   39,730   ครั้ง
 • National Costumes of ASEAN Member States   12,115   ครั้ง
 • National Dishes of ASEAN  11,018    ครั้ง
 • ASEAN QUIZ 6  5,547   ครั้ง
 • National Flowers of 10 ASEAN Countries  5,234   ครั้ง


2011
2012
2013
Jan

9,714
166,245
Feb

30,142
121,803
Mar

26,059
45,817
Apr

20,160
19,931
May

65,110
52,576
Jun

190,140
109,369
Jul

298,069
159,042
Aug

326,757

Sep

247,252

Oct
50
71,439

Nov
871
180,555

Dec
3,512
141,211

Total
4,433
1,606,608
674,783

วันอาทิตย์ที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision - July

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากบทความของบล็อก ASEAN CORNER ตลอดเดือนกรกฎาคม

ballot (noun /คำนาม)   การลงคะแนนเลือกตั้ง
Definition: a system of voting
Sentence: More than 6 million Cambodians turned out to cast their ballots for members of the 123-seat National Assembly.

date (noun /คำนาม)   อินทผาลัม
Definition: a small and sweet brown fruit that comes from a tree which grows in hot countries
Sentence:Muslims usually break their fast by consuming dates

diplomat (noun /คำนาม) นักการทูต   
Definition: an official who represents their country in another country
Sentence: Le Luong Minh is a Vietnamese politician, diplomat and the current Secretary-General of ASEAN. 

from dawn to dusk (idiom /สำนวน)   ตั้งแต่รุ่งสางจนพลบค่ำ
Definition: from the rising of the sun to the setting of the sun
Sentence: Muslims fast from dawn to dusk for the entire month of Ramadan.

expatriate / expat (noun /คำนาม)   ผู้ที่อาศัยอยู่ต่างประเทศ
Definition: a person who lives outside their own country
Sentence: Non-Muslim expatriates must not eat, drink or smoke in public during the daytime of Ramadan.

forge (verb /คำกริยา)   พยายาม (อย่างยิ่งยวด)
Definition: to put a lot of effort into making something successful
Sentence: ASEAN CORNER is glad to forge a better understanding of Ramadan among adherents of other faiths.

incumbent (adjective /คำคุณศัพท์)   ซึ่งดำรงตำแหน่งอยู่
Definition: holding an official job
Sentence: The Cambodian People's Party of incumbent Prime Minister Hun Sen won Cambodian General Elections.

lethargy (noun /คำนาม)   ความเหนื่อยล้า
Definition: the feeling of being very tired and having no energy
Sentence: Dates have the power to cure common health problems such as headaches, low blood sugar and lethargy during the period of Ramadan.

refrain/refrain from sth/doing sth (verb /คำกริยา) งดเว้น,หลีกเลี่ยง
Definition: to not do something
Sentence: Muslims around the world refrain from consuming food, drinking liquids and engaging in sexual relations during the daylight hours of Ramadan.

territorial (adjective /คำคุณศัพท์)   เกี่ยวกับอาณาเขตหรือดินแดน
Definition: relating to the land that is owned or controlled by a particular country
Sentence: The Philippines and Vietnam have territorial disputes with China in the area of the South China Sea.

วันศุกร์ที่ 26 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

ASEAN Watch:จับตาอาเซียนเดือนกรกฎาคม

ASEAN Watch:จับตาอาเซียน นำเสนอสถานการณ์เด่นประเด็นร้อนรอบภูมิภาคอาเซียนเป็นประจำทุกเดือน สำหรับเดือนกรกฎาคม เรื่องราวที่น่าจับตามองได้แก่ 
Cambodia General Election 2013
จับตาเลือกตั้งกัมพูชา 2013
Cambodian General Elections will be held on July 28, 2013.Some 9.67 million Cambodians will be eligible to cast their ballots for members of the 123-seat National Assembly.Eight parties are signed up to contest. Incumbent Prime Minister Hun Sen's ruling party is widely expected to win this election.


Haze from Indonesian Fires Returns to Malaysia
มาเลเซียเผชิญหมอกควันพิษรอบใหม่จากอินโดนีเซีย
Clouds of thick smog from fires set by slash-and-burn farmers mostly in Sumatra island's Riau province of Indonesia blanketed parts of Malaysia again. Authorities warned that the smog could peak next month.


Filipinos Protest China Territorial Claims
ชาวฟิลิปปินส์ชุมนุมประท้วงจีนเหตุพิพาทหมู่เกาะในทะเลจีนใต้
Hundreds of people in Manila, including some Vietnamese, had gathered to protest China's claim to much of the the territory in the South China Sea on July 24,2013.

วันอาทิตย์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Who's Who in ASEAN:ใครเป็นใครในอาเซียน

Who's Who in ASEAN:ใครเป็นใครในอาเซียน เดือนกรกฎาคม ขอพาไปทำความรู้จักกับเลขาธิการอาเซียนคนที่ 13 คือ ฯพณฯ เล เลือง มินห์ ซึ่งได้เข้ารับหน้าที่เป็นผู้นำอาเซียนต่อจาก ดร.สุรินทร์ พิศสุวรรณ อย่างเป็นทางการ เมื่อต้นปีที่ผ่านมา ในโอกาสครบ 6 เดือนของการดำรงตำแหน่งอันทรงเกียรติ บล็อก ASEAN CORNER ขอนำเสนอประวัติส่วนตัวและหน้าที่การงานของนักการทูตชาวเวียดนามผู้นี้ ก่อนก้าวสู่การเป็นเลขาธิการอาเซียนคนปัจจุบัน
Secretary-General of ASEAN

H.E. Le Luong Minh
Personal:
 • NAME: Le Luong Minh
 • NATIONALITY: Vietnamese
 • DATE OF BIRTH: 1 September 1952 
 • PLACE OF BIRTH: Thanh Hoa, Vietnam
 • EDUCATION: University of Foreign Affairs, Hanoi Vietnam (now the Diplomatic Academy of Vietnam)
 • OCCUPATION: Diplomat, Politician, Secretary-General of ASEAN
Timeline:
 • 1952 - Born in Vietnam on 1st September.
 • 1974 - He graduates from the Diplomatic Academy of Vietnam. He then studies Linguistics and English Literature at Jawaharal Nehru University, New Dehli, India.
 • 1975 - He begins his career in Vietnam's Ministry of Foreign Affairs.
 • 1993 - He is appointed Deputy Director-General for International Organizations.
 • 1995 - He is appointed as Ambassador-Permanent Representative to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva.
 • 1997 - He is appointed as Ambassador - Deputy Permanent Representative to the United Nations at Headquarters.
 • 2004 - He is the Ambassador of the Socialist Republic of Vietnam to the United Nations in New York.
 • 2008 - He is the President of the United Nations Security Council in July 2008.
 • 2009 - He is the President of the United Nations Security Council in October 2009.
 • 2012 - He is nominated as ASEAN Secretary-General by the government of Vietnam.
 • 2013 - The ASEAN leaders endorse him as ASEAN Secretary-General for 2013-2017.
References:

วันพุธที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2556

Ramadan in Southeast Asia

Ramadan in Southeast Asia


Muslims account for about 40% or about 240 million of the Southeast Asian population, thus making Islam as the most widely practiced religion in this region.

As the first day of Ramadan, Muslims around the ASEAN Region eagerly welcome the start of the holiest month on the Islamic calendar.

ASEAN CORNER is glad to forge a better understanding of Ramadan among adherents of other faiths in case you travel in a Muslim country during the Month of Fasting.

Here are some useful facts about Ramadan:What is Ramadan?
Ramadan is the name of the ninth Islamic lunar month.
 
Why is Ramadan so important to Muslims?
Fasting in the month of Ramadan is one of the 5 pillars of Islam.

When does Ramadan begin?
The beginning of Ramadan depends on the actual sighting of the new moon. The month begins on a different day each year and moves forward. Ramadan in 2013 starts on Wednesday, the 10th of July.

How many days does Ramadan last?
The month lasts 29-30 days based on the visual sightings of the crescent moon.


What do Muslims do during Ramadan?
Muslims around the world fast from dawn to dusk for the entire month. They refrain from consuming food, drinking liquids, smoking and engaging in sexual relations during the daylight hours.


Why do people break their fast with dates?
Dates are a staple fruit of the Middle East. It is said that the Prophet Muhammad broke his fast by eating dates. Dates have the power to cure common health problems such as headaches, low blood sugar and lethargy during the period of Ramadan.


What should tourists do while holidaying in Islamic countries during Ramadan?
Non-Muslim expatriates must not eat, drink or smoke in public during the daytime of Ramadan, in respect to the holiness of the month of fasting and the feelings of Muslims.