วันเสาร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2555

End of Month Review - June

ได้เวลาสรุปภาพรวมที่เกิดขึ้นตลอดเดือนมิถุนายนที่บล็อก ASEAN CORNER กันอีกแล้วครับ ซึ่งต้องขีดเส้นใต้ไว้เลยว่าเดือนนี้มียอดผู้เข้าเยี่ยมชม มุมอาเซียน สูงที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคม ปีที่แล้วเป็นต้นมา โดยมียอดเข้าชมรวมทั้งสิ้น 190,140 ครั้ง และในวันที่ 27 มิถุนายน 2555 มียอดเข้าชมสูงสุดของเดือนจำนวน 10,097 ครั้ง   
5 อันดับบทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดตลอดเดือนมิถุนายน ได้แก่
5 อันดับบทความที่ได้รับความนิยมสูงสุดของมุมอาเซียน ได้แก่
การแบ่งปันในโลกออนไลน์ก็เปรียบได้ดั่งการบอกต่อแบบปากต่อปากในโลกแห่งความเป็นจริง อาเซียนคอร์เนอร์ พร้อมที่จะแบ่งปันความรู้ใหม่ๆ เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนกับทุกคน แล้วพบกันในเดือนกรกฎาคมครับ

Kru Ekachai

วันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision - June


designate (v.) to give something a name to show that it has a particular purpose  กำหนดให้เป็น

dialect (n.) a form of a language that is spoken in one part of a country  ภาษาถิ่น

ethnic (adj.connected with or typical of a particular race or religion เกี่ยวกับชาติพันธุ์

fauna (n.) all the animals of an area or a period of time   สัตว์ประจำเขตภูมิภาคหนึ่ง

flora (n.) all the plant growing in a particular area  พืชที่ขึ้นในเฉพาะพื้นที่

habitat (n.) the natural home of a plant or an animal  ถิ่นที่อยู่

herd (n.) a large number of animals that live and feed together  ฝูงสัตว์

language (n.) the system of communication in speech and writing that is used by people of a particular country  ภาษา

lingua franca (n.) any language that is widely used as a means of communication among speakers of any languages  ภาษากลาง

sanctuary (n.) a place where animals are protected from being hunted  เขตอนุรักษ์สัตว์ป่า
วันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2555

English Grammar Quiz 5

Superlative Degree / การเปรียบเทียบขั้นสูงสุด
ใช้สำหรับการเปรียบเทียบบุคคล สัตว์ หรือสิ่งของที่มีตั้งแต่ 3 คนหรือ 3 สิ่งขึ้นไป หรือเปรียบเทียบสิ่งที่เป็นที่สุดในกลุ่ม เหล่าหรือพวก
English Grammar Quiz 5

วันอังคารที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2555

ASEAN Quiz ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 10

ได้เวลาทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับทุกเรื่องราวของอาเซียนกันอีกครั้งกับ  "ASEAN Quiz ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 10" ประจำเดือนมิถุนายน สำหรับคำถามชุดนี้ มีเนื้อหาเกี่ยวกับ ภาษาและสัตว์ประจำชาติของประเทศสมาชิกอาเซียน
ASEAN Quiz 10

วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

National Animals of ASEAN Countries Part 2 / สัตว์ประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียนตอนที่ 2


Singapore


Lion

According to legend, Singapore got its name "Singapura", the Sanskrit term for "Lion City" from Sang Nila Utama. He was a ruler of the ancient of Palembang  (part of present-day Indonesia) in the 13th century. He chanced upon a little island called Temasek and was said to have spotted a lion during his visit.Then he took it as an auspicious sign to build an important regional kingdom. Although lions are not indigenous to Singapore, and what the prince saw may have been a tiger, the association between Singapore and the symbolism of the lion has stuck.

The figure of a lion appears on the left side of the Coat of Arms of Singapore. The lion symbolizes courage, strength and excellence.


สิงคโปร์มีสัญลักษณ์ประจำชาติ คือ สิงโต ซึ่งเป็นที่มาของชื่อประเทศ มาจากคำว่า สิงหปุระ (Singapura) เป็นภาษาสันสกฤต หมายถึงเมืองแห่งสิงโต ตามตำนานเล่าขาน เจ้าผู้ครองนครแห่งปาเล็มบัง ปัจจุบันคือส่วนหนึ่งของอินโดนีเซีย ได้ออกเดินทางแสวงหาดินแดนใหม่เพื่อสร้างเมือง แต่เรือก็อับปางลง พระองค์ได้ว่ายน้ำขึ้นฝั่ง แล้วก็เห็นสัตว์ชนิดหนึ่งมีรูปร่างลำตัวสีแดงหัวดำหัวคล้ายสิงโตหน้าอกขาว พระองค์จึงถามคนติดตามว่า สัตว์ตัวนั้นคืออะไรคนติดตามก็ตอบว่ามันคือ สิงโต พระองค์จึงเปลี่ยนชื่อเกาะแห่งนั้นเสียใหม่ว่า สิงหปุระ ซึ่งจริงๆ แล้วสัตว์ชนิดนั้นอาจเป็นเสือ เพราะไม่มีหลักฐานว่ามีการพบสิงโตบนเกาะมาก่อน แต่ประเทศสิงคโปร์และสิงโตก็มีความเกี่ยวข้องกันนับจากนั้นเป็นต้นมา

ปัจจุบันบนตราแผ่นดินสิงคโปร์ มีสิงโตปรากฏอยู่เคียงคู่กับเสือโคร่ง โดยสิงโตด้านขวานั้นแทนประเทศสิงคโปร์ ส่วนเสือโคร่งด้านซ้ายนั้นแทนประเทศมาเลเซียแสดงถึงความสัมพันธ์ทางประวัติศาสตร์ของเกาะสิงคโปร์กับมาเลเซีย โดยสิงโตนั้นเป็นสัญลักษณ์แทนความกล้าหาญ พละกำลังและความดีเลิศ


Laos


Indian Elephant

The national animal of Laos is Indian elephant. Laos is historically known as Lan Xang, or Land of a Million Elephants. But today there are as few as 1,500 including both wild and domesticated elephant in Laos.

ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความผูกพันกับชาวลาวเป็นอย่างยิ่ง ในอดีตลาวได้รับการเรียกขานว่าเป็นเมืองล้านช้าง แต่ปัจจุบันประชากรช้างในลาวอยู่ในภาวะวิกฤต รัฐบาลลาวจึงได้ฟื้นฟูและอนุรักษ์ช้างลาวไว้ โดยการจัดงานบุญช้างขึ้น ซึ่งได้จัดต่อเนื่องมาเป็นครั้งที่ 6 Myanmar


Tiger
Myanmar possesses a great variety of wild animals. Among them, the tiger symbolizes to Myanmar people and the wilderness of the country.Not only consider as the national symbol, the tiger also reflects environmental protection endeavors of Myanmar.The Hukaung Valley Tiger Reserve in Myanmar is the world's largest tiger sanctuary.Vietnam


Water Buffalo
The water buffalo is the national animal of Vietnam. It is common in the southern regions of the country. It is a large black animal with huge curving horns.

Information compiled by Kru Ekachai
Last updated : September 30th , 2012.

References:
"National Animals." (Online). Available : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_animals Retrieved 25 June 2012.
"The national animal of Laos" Available : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_animals Retrieved 25 June 2012.
"The national animal of Myanmar" Available : http://www.greenfudge.org/2010/08/10/worlds-largest-tiger-sanctuary-created-in-myanmar/  Retrieved 25 June 2012.
"Water Buffalo." (Online). Available : http://www.i-kirk.info/tales/vn1c04.html  Retrieved 25 June 2012.
"Singapura." (Online). Available :http://matreshka.blogspot.com/2005/08/sang-nila-utama.html  Retrieved 30 
September 2012.
"Singapura." (Online). Available : https://home-in-singapore.sg/Default.aspx?tabid=1677 Retrieved 30 
September 2012.

"Tiger is a national symbol of Myanmar." (Online). Available : http://missions.itu.int/~myanmar/tourism/tiger.pdf Retrieved 30 September 2012.


วันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2555

National Animals of ASEAN Countries Part 1 / สัตว์ประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน ตอนที่ 1

Thailand


Thai Elephant

The elephant is the national animal of Thailand. Elephants are an important part of Thai culture and the Thai way of life. They also play an integral role in the monarchy. The flag of Thailand used to be a white elephant on a red background. In May 1998, the Cabinet approved the designation of March 13 as Thai Elephant Day to raise and sustain public awareness of the importance of elephants.

ช้างเป็นสัตว์ประจำชาติไทย ถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง และมีความสำคัญเกี่ยวข้องกับสถาบันหลักของประเทศ โดยเมืองไทยเรานั้น มีวิถีชีวิตที่ผูกพันกับช้างนับเนื่องมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ครั้งหนึ่งธงชาติไทยก็มีรูปช้างปรากฏอยู่บนผืนธงสีแดง  กระทั่งในเดือนพฤษภาคม ปีพุทธศักราช 2541 คณะรัฐมนตรีในสมัยนั้นได้มีมติเห็นชอบประกาศให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวันอนุรักษ์ช้างไทย เพื่อให้คนไทยตระหนักถึงความสำคัญและการดำรงอยู่ของช้างไทยIndonesia

Komodo Dragon
The Komodo Dragon is the national animal of Indonesia. They are the biggest and heaviest lizards on Earth. They are found on Komodo island in Indonesia.


มังกรโคโมโด สัตว์ประจำชาติอินโดนีเซีย เป็นสัตว์เลื้อยคลานจำพวกกิ้งก่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก เป็นสัตว์เลื้อยคลานใกล้สูญพันธุ์พบได้เฉพาะบนเกาะโคโมโด (Komodo Island) เกาะเล็กๆที่ไม่มีคนอาศัยอยู่ เนื่องจากเป็นเกาะภูเขาไฟกลางทะเล 


The Philippines

Carabao

The national animal of the Philippines is the carabao, the Asian Water Buffalo.The carabao (water buffalo) is still a very important draught-animal on the rice-fields. The carabao is also used for pulling activities in the forest. If not working, the water buffalo  can be seen while it is resting, many times in a place of water and mud.


กระบือเป็นสัตว์ประจำชาติฟิลิปปินส์ ในภาษาตากาล็อกเรียกว่า คาราบาว เลี้ยงเพื่อใช้แรงงานในไร่นาหรือบางทีใช้สำหรับการชักลากซุงออกจากป่า โดยลักษณะนิสัยพฤติกรรมของกระบือนั้นมักจะชอบนอนแช่น้ำหรือแช่ปลักโคลนเพื่อเป็นการผ่อนคลายความร้อนของร่างกาย เมื่อว่างเว้นจากการถูกใช้งาน


Malaysia

Malayan Tiger

The Malayan Tiger is the national animal of Malaysia. It habitats the southern and central parts of the Malay Peninsula. A tiger is depicted in the coat of arms of Malaysia. It symbolizes bravery and strength to Malaysians. It is also the nickname of the Malaysian national football team.


เสือโคร่งเป็นสัตว์ประจำชาติมาเลเซีย มีถิ่นฐานอยู่ทางตอนกลางและตอนใต้ของคาบสมุทรมลายู โดยเสือโคร่งนั้นได้รับการยกย่องอย่างสูงยิ่ง ดังปรากฏอยู่บนตราแผ่นดินของมาเลเซียเพื่อแสดงถึงกำลังและความกล้าหาญของชาวมาเลเซีย อีกทั้งยังใช้เป็นสมญานามของฟุตบอลทีมชาติมาเลเซียอีกด้วยCambodia

Kouprey

The kouprey is the national animal of Cambodia. It is a wild-ox like creature. It lives in herds of up to 20. The kouprey is one of the world's rarest mammals. Prince Sihanouk of Cambodia designated the kouprey as the country's national animal in 1960.


กูปรีหรือโคไพรเป็นสัตว์ประจำชาติของประเทศกัมพูชา  เป็นสัตว์จำพวกกระทิงและวัวป่า มักอยู่รวมเป็นฝูง โดยฝูงหนึ่งอาจมากถึง 20 ตัว จัดว่าเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมที่พบเห็นยากที่สุดชนิดหนึ่งของโลก  ปัจจุบันไม่มีการรายงานการพบมานานแล้ว เชื่อว่าอาจจะยังพอมีหลงเหลืออยู่ในชายแดนไทยกับกัมพูชาแถบจังหวัดศรีสะเกษ  ในปี 2507 เจ้านโรดมสีหนุแห่งกัมพูชาทรงประกาศให้กูปรีเป็นสัตว์ประจำชาติของกัมพูชา


Information compiled by Kru Ekachai. 
Last updated : September 7th , 2012.


References:
"National Animals." (Online). Available : http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_national_animals Retrieved 14 June 2012.
"Thai Elephant" (Online). Available :http://www.monkeyland.co.za/index.php?comp=article&op=view&id=1218  Retrieved 14 June 2012.
"Komodo Dragon." (Online). Available :http://en.wikipedia.org/wiki/Komodo_dragon  Retrieved 14 June 2012.
"Carabao." (Online). Available :http://www.philippines.hvu.nl/animals8.htm  Retrieved 14 June 2012.
"Malayan Tiger." (Online). Available :http://en.wikipedia.org/wiki/Malayan_Tiger   Retrieved 14 June 2012.
"Kouprey." (Online). Available :http://www.animalinfo.org/species/artiperi/bos_sauv.htm   Retrieved 14 June 2012.วันเสาร์ที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Official and Spoken Languages of Countries in ASEAN - ภาษาราชการของประเทศสมาชิกอาเซียนCountry

Official and National Languages


Other Spoken Languages

Brunei

Malay, English

Chinese


Cambodia

Khmer

Some French still spoken, English increasingly popular as a second language.


Indonesia

Bahasa Indonesia

English, Dutch, local dialects, the most widely spoken of which is Javanese.


Laos


Lao

French, English, and various ethnic languages


Malaysia


Bahasa Melayu

English, Chinese dialects, Tamil, Telugu, Malayalam, Panjabi, and Thai


Myanmar

Burmese

Some English is spoken in tourist destinations, 
135 minority ethnic groups have their own languages.


the Philippines

Filipino (based on Tagalog) and English. Filipino is the national language. English is also widely used and is the medium of instruction in higher education.


Major dialects: Tagalog, Cebuano, Ilocan, Hiligaynon or Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, and Pangasinense.

Singapore

Chinese, Malay, Tamil, English


Thailand

Thai

English (secondary language of the elite), ethnic and regional dialects.


Vietnam

Vietnamese

English (increasingly favored as a second language), some French, Chinese, and KhmerReferences :
http://www.nationsonline.org/oneworld/asian_languages.htm
http://en.wikipedia.org/wiki/Languages_of_the_Philippines

วันพุธที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2555

Message From Kru Ekachai - June


Public School Seats Not For SaleHello June! We are nearly halfway through the year of 2012. A new academic year for the basic education in Thailand started a couple of weeks ago, but some well-known secondary schools still have a major problem to deal with . That is the admission process. Top schools are indeed inundated with thousands of applications every year but seats are limited! And then money is often disguised as donations to trade entrance seats. It is the vicious circle of education. A place in a well-known school should be based on knowledge. Not on how much money one has. 

As far as we know, the patron-client system has been existed in Thailand for ages. The bribe money has been used to get a place in some premium schools year after year. So the child of the rich would be accepted over the child of a more qualified poor family. This really undermines the quality of education in our country. Undoubtedly, Thailand lags well behind other nations in the region in educational development. How has the problem of buying seats in some top-notch schools been eradicated? A point for all of us to ponder.

Let’s talk about AC. The traffic of the blog drives so fast. More than 3,000 page views a day! This may indicate that students as well as teachers are more eager to persue greater knowledge on ASEAN. I really appreciated to help pave the way towards the Asean Community for the youth of the nation.

As usual, more interesting articles and quizzes related to Asean are waiting for you to study and learn through the month of June. Feel free to come visit the blog and get involved. 

Keep enjoy learning and sharing, 

Kru Ekachai