วันพฤหัสบดีที่ 21 พฤษภาคม พ.ศ. 2558

A Message From Kru Ekachai

Back to School
เวลาช่างผ่านไปอย่างรวดเร็ว ตอนนี้ทุกโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานก็ได้เปิดภาคเรียนใหม่เป็นที่เรียบร้อยแล้ว ในช่วง 1-2 สัปดาห์แรก ก็คงจะยังไม่มีการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ อยู่ในช่วงของการเตรียมความพร้อมการใช้ชีวิตในโรงเรียน โดยเฉพาะน้องๆ ในระดับปฐมวัยที่เพิ่งสัมผัสชีวิตในโรงเรียนเป็นครั้งแรก

และในปีนี้ทาง สพฐ. จะมีการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษทั้งระบบเพื่อให้นักเรียนสามารถใช้ภาษาเพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยให้มหาวิทยาลัยเคมบริดจ์และสถาบันบริติช เคานซิลช่วยวางระบบใหม่

บล็อก ASEAN CORNER จึงขอร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการปฏิรูปการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในครั้งนี้ด้วยการมอบข้อสอบภาษาอังกฤษ ASEAN QUIZ ชุดพิเศษให้แก่โรงเรียนที่สนใจ เพื่อนำไปจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนเพื่อเพิ่มพูนทักษะด้านภาษาอังกฤษและเสริมความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในคราวเดียวกัน