วันศุกร์ที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2555

End of Month Review - August

สรุปภาพรวมของบล็อก ASEAN CORNER สำหรับเดือนสิงหาคม ซึ่งทำสถิติยอดเข้าชมสูงสุดใหม่อีกครั้ง โดยมียอดเข้าชมรวมทั้งสิ้น 326,757 ครั้ง  ในวันที่ 6 สิงหาคม 2555 มียอดเข้าชมสูงสุดของเดือนจำนวน 17,749 ครั้ง  อันเนื่องมาจากใกล้ถึงวันอาเซียน 8 สิงหาคม ทำให้มีการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับอาเซียนเพิ่มมากขึ้น ซึ่งนับว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

สำหรับ 5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดตลอดเดือนสิงหาคม ได้แก่
1. National Costumes of ASEAN Member States                             69,566    ครั้ง
2. ASEAN Currency                                                                        66,408    ครั้ง
3. National Dishes of ASEAN                                                          42,143    ครั้ง
4. The National Flag of Malaysia                                                    18,939    ครั้ง
5. The National Flag of Vietnam                                                     15,903    ครั้ง

ข้อสังเกตสำหรับเดือนสิงหาคม คือ คำค้นหลักๆ ที่นำมาสู่บล็อก ASEAN CORNER คือ การค้นหาบทความและเรียงความภาษาอังกฤษเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน โดยคาดว่าน่าจะเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือนักศึกษาในระดับอุดมศึกษาที่ต้องเขียนเรียงความส่งคุณครูหรืออาจารย์ บล็อก AC หวังเป็นอย่างยิ่งว่าเนื้อหาเกี่ยวกับอาเซียนที่นำเสนอมาเกือบหนึ่งปี จะช่วยจุดประกายความคิดให้น้องๆ นักเรียน นักศึกษา สามารถเขียนเรียงความเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างถูกต้อง

ในส่วนของคำถามเกี่ยวกับอาเซียนนั้น ในเดือนสิงหาคม บล็อก AC ได้นำเสนอคำถามชุดใหม่ล่าสุดคือ ASEAN News Quiz  ซึ่งเป็นคำถามภาษาอังกฤษที่จะทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับข่าวสารที่เกิดขึ้นในอาเซียนตลอดเดือนสิงหาคมผ่าน ASEAN Corner by Kru Ekachai Facebook Page อีกหนึ่งช่องทางในการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอาเซียนจาก The ASEAN Corner Project

สำหรับบล็อก ASEAN CORNER นั้น จะครบรอบหนึ่งปีในเดือนหน้า พร้อมทั้งจะมียอดเข้าชมเกินหนึ่งล้านครั้ง ซึ่งเป็นเรื่องที่เหนือความคาดหมาย เจ้าของบล็อกไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญด้านอาเซียน เป็นแค่ครูสอนภาษาอังกฤษในระดับชั้น ป.1-2 เท่านั้น อาศัยเวลาว่างหลังเวลาราชการและวันหยุดสุดสัปดาห์ มาแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับคุณครู นักเรียน นักศึกษา และผู้สนใจทั่วไป เพื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมความพร้อมของคนไทยก่อนเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในปี พ.ศ. 2558  


แล้วกลับมาพบกับทุกเรื่องราวที่น่าสนใจของอาเซียนพร้อมทั้งคำถามภาษาอังกฤษที่จะช่วยเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้มากยิ่งขึ้นตลอดเดือนกันยายนครับ

Kru Ekachai

วันศุกร์ที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision - August

adherent (n.) a person who supports a particular idea  คนที่ยึดมั่นกับสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
archipelago (n.) an extensive group of islands   หมู่เกาะ
deity (n.)  a god or goddess  เทพ, เทพเจ้า
dominate (v.) to be more powerfu, important or noticeable than others  มีอิทธิพลเหนือ
follower (n.) a person who follows or supports a religious belief  ผู้ศรัทธาผู้เลื่อมใส
hierarchy (n.) a system or organization that has many levels from the lowest to the highest  องค์การที่มีระบบลำดับชั้นลดหลั่น
holy (adj.)  connected with God or with religion and therefore very special or important  ศักดิ์สิทธิ์
insight (n.) the capacity to gain an accurate and deep understanding of someone or something  ความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง
peninsula (n.) an area of land that is almost surrounded by water  คาบสมุทร,แหลมที่ยื่นไปในทะเล
prophet (n.)  a person who is chosen by God to give his message to people  ศาสดา
religion (n.) a particular system of faith and worship  ศาสนา
scripture (n.) the book of a religion  คัมภีร์
sect (n.) a group of people who have a particular set of religious beliefs นิกายย่อยของศาสนา

วันเสาร์ที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Religions in ASEAN Counties - ศาสนาของชาวอาเซียนตอนที่ 2

Brunei
Muslim (official) 67%, Buddhist 13%, Christian 10%, other (includes indigenous beliefs) 10%

Cambodia
Buddhist (official) 96.4%, Muslim 2.1%, other 1.3%, unspecified 0.2% (1998 census)

Indonesia
Muslim 86.1%, Protestant 5.7%, Roman Catholic 3%, Hindu 1.8%, other or unspecified 3.4% (2000 census)

Laos
Buddhist 67%, Christian 1.5%, other and unspecified 31.5% (2005 census)

Malaysia
Muslim (or Islam - official) 60.4%, Buddhist 19.2%, Christian 9.1%, Hindu 6.3%, Confucianism, Taoism, other traditional Chinese religions 2.6%, other or unknown 1.5%, none 0.8% (2000 census)

Myanmar
Buddhist 89%, Christian 4% (Baptist 3%, Roman Catholic 1%), Muslim 4%, animist 1%, other 2%

Philippines
Catholic 82.9% (Roman Catholic 80.9%, Aglipayan 2%), Muslim 5%, Evangelical 2.8%, Iglesia ni Kristo 2.3%, other Christian 4.5%, other 1.8%, unspecified 0.6%, none 0.1% (2000 census)

Singapore
Buddhist 42.5%, Muslim 14.9%, Taoist 8.5%, Hindu 4%, Catholic 4.8%, other Christian 9.8%, other 0.7%, none 14.8% (2000 census)

Thailand
Buddhist (official) 94.6%, Muslim 4.6%, Christian 0.7%, other 0.1% (2000 census)

Vietnam
Buddhist 9.3%, Catholic 6.7%, Hoa Hao 1.5%, Cao Dai 1.1%, Protestant 0.5%, Muslim 0.1%, none 80.8% (1999 census)

วันพฤหัสบดีที่ 16 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Religions in ASEAN Counties - ศาสนาของชาวอาเซียนตอนที่ 1

Southeast Asians practice a wide variety of religions, including Buddhism, Christianity, Hinduism, and Islam. Buddhism is the most popular faith on the mainland, but Islam dominates the southern half of the Malay Peninsula and the archipelago.
Islam
Islam began in Arabia and was revealed to humanity by the Prophet Muhammad. It is the second largest religion in the world with over 1 billion followers. Those who follow Islam are called Muslims. Muslims believe that there is only one God. The Arabic word for God is Allah.

Islam is the state religion in Malaysia and Brunei . It is the majority religion of Indonesia (90%). It is the dominant religion in Thailand's Deep South and Muslim minorities exist in most Southeast Asian countries. Muslims account for around 40 percent of the Southeast Asian population, or some 220 million people.


Buddhism
Buddhism is a tradition that focuses on personal spiritual development. Buddhists strive for a deep insight into the true nature of life and do not worship gods or deities. There are currently 376 million followers worldwide.

There are around 150 -190 million Buddhists in Southeast Asia, making it the second largest religion in the region, after Islam. The two main Buddhist sects are Theravada Buddhism and Mahayana Buddhism.  Southeast Asian countries with a Theravada Buddhist majority are Thailand, Cambodia, Laos and Myanmar.


Christianity
Christianity is the world's biggest religion, with about 2.1 billion followers worldwide. It is based on the teachings of Jesus Christ who lived in the Holy Land 2,000 years ago.

There are only two predominantly Christian countries in SEA: the Philippines and East Timor. About 85% of Filipinos and 90% of Timorese are Roman Catholic.


Hinduism
Hinduism is the religion of the majority of people in India and Nepal. It also exists among significant populations outside of the sub continent and has over 900 million adherents worldwide.Unlike most other religions, Hinduism has no single founder, no single scripture, and no commonly agreed set of teachings.

There are very few Hindu’s left in SEA today apart from on the island of Bali, Indonesia.


Confucianism
Confucianism is a complex set of beliefs emphasizing harmony, stability, consensus, hierarchy and authority. 

Confucian ideas still have a profound effect in Vietnam, Singapore, and among Chinese in cities throughout the region.

References :

วันอาทิตย์ที่ 12 สิงหาคม พ.ศ. 2555

Message From Kru Ekachai - August


Reading Is The Key To Success
Bangkok has been declared as “ World Book Capital 2013”. The city was selected  by a committee made up of representatives from the publishing world and UNESCO in Paris last year. Bangkok is the 13th city to be designated World Book Capital following Madrid (2001), Alexandria (2002), New Delhi (2003), Antwerp (2004), Montreal (2005), Turin (2006), Bogotá (2007), Amsterdam (2008), Beirut (2009), Ljubljana (2010), Buenos Aires (2011) and Yerevan (2012).


Great news for a bookworm like me indeed! I love reading books so much, both fiction and non-fiction. I always cuddle up with a good book on a weekend or rainy day. And I have longed for a learning society in my own country for ages. Becoming UNESCO World Book Capital City by the end of this year will be a golden opportunity to create Thailand as a nation of readers.

Reading is very important for all mankind. If you can read, then you can write and you can understand the meaning behind the text. There are a lots of benefits of reading, no matter you read for pleasure or literacy achievement. Good books can open the door to a great future and it can lead you into a path of success. But Thai people don’t like reading.

Actually, raising the level of reading in Thailand has been on the national agenda since 2009, however, Thais still read so few books each year.They prefer light reading material like newspaper or magazines to books. A few years ago, the research revealed that on average the Thai people read seven lines a year. Well, it’s so hard to admit the truth. But it is not a common sight to see the Thai people read while they are riding public transit, especially on the bus or train. It's really a big problem. How to sort this out?

Parents play an important role in nurturing the reading habit among their children at an early age. They should create a positive reading environment at home and promote reading as an activity that bonds a family. Teachers are powerful role models for reading at schools and students should read more books, not just revsion books or text books for examinations. The government should build more public libraries in rural areas to promote nationwide literacy and improve reading habits of Thais.

In conclusion, it’s high time to effectively inculcate the love of reading, lifelong learning and creative thinking for young Thais. Henceforth they must be prepared to become quality citizens of the ASEAN community in the coming years. Let’s build Thailand as a nation of readers. This is because reading is the real key to success.

Thank you for your interest,

Kru Ekachai