วันอาทิตย์ที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

End-of-Month Review

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนพฤศจิกายน 2557 เดือนนี้มีการเข้าเยี่ยมชมบทความต่างๆ ของบล็อกจำนวนทั้งสิ้น 78,029 ครั้ง โดยมีการเข้าชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 12 พฤศจิกายน จำนวน 3,560 ครั้ง 


5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนพฤศจิกายน 2557


1. ASEAN Currency จำนวน 7,139 ครั้ง

2. National Dishes of ASEAN    จำนวน 6,564 ครั้ง

3. National Costumes of ASEAN Member State จำนวน 5,161 ครั้ง

4. National Flowers of 10 ASEAN Countries    จำนวน  3,717 ครั้ง

5. National Animals of ASEAN Countries Part 1    จำนวน 1,542 ครั้ง

วันพุธที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

A Short History of Indonesia:ประวัติศาสตร์โดยย่อของอินโดนีเซีย

Timeline of Indonesia

A chronology of key events in the history of Indonesia:

1500 - Islam becomes a dominant religion in the Indonesian archipelago.

1600s  - The Dutch East India Company is founded.

1942 - Japan invades Indonesia. Indonesia is occupied by the Japanese during 1942-1945.

1945 - Indonesia declares its Independence from the Netherlands on August 17.

1949 - The Dutch agrees to recognise Indonesian Independence. Sukarno becomes first president of Indonesia.

1950  - Indonesia is admitted to the United Nations on September 26.

1967 - Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand meet in Bangkok to form Association of Southeast Asian Nations (ASEAN).

1968 - General Suharto is appointed president of Indonesia.

1976 - Indonesia invades East Timor and annexes territory as its 27th province.

1997 - Indonesian rupiah plummets in value.

1998  - Suharto resigns on May 21st after more than thirty years in power.