วันอังคารที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2558

End-of-Month Review

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ตลอดเดือนมีนาคม 2558  เดือนนี้มีผู้อ่านบทความต่างๆ รวมทั้งสิ้น 29,454 ครั้ง มีการเข้าอ่านบทความต่างๆ ของบล็อกสูงสุด 939 ครั้งเมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2558


5 อันดับบทความที่มีการเข้าดูมากที่สุดในเดือนมีนาคม

1. ASEAN Currency 1,839 ครั้ง

2. National Dishes of ASEAN 1,364 ครั้ง

3. National Flowers of 10 ASEAN Countries  1,109  ครั้ง

4. National Costumes of ASEAN Member States 926 ครั้ง

5. ASEAN Motto 492 ครั้ง