วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

End-of-Month Review

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนตุลาคม 2557 เดือนนี้มีการเข้าเยี่ยมชมบทความต่างๆ ของบล็อกจำนวนทั้งสิ้น 80,687 ครั้ง โดยมีการเข้าชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม จำนวน 5,134 ครั้ง 

5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนตุลาคม 2557


1. ASEAN Quiz 6  จำนวน 13,165 ครั้ง 

2. ASEAN QUIZ 1    จำนวน 12,752 ครั้ง

3. ASEAN Currency จำนวน 12,011 ครั้ง

4. ASEAN QUIZ 2     จำนวน  9,126 ครั้ง

5. ASEAN QUIZ 24    จำนวน 8,511 ครั้ง

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

English Vocabulary Quiz:เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากคำถาม ASEAN QUIZ ชุดที่ 47 มาจัดทำเป็นคำถามทดสอบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

วันพุธที่ 22 ตุลาคม พ.ศ. 2557

A Short History of Cambodia:ประวัติศาสตร์โดยย่อของประเทศกัมพูชา

Timeline of Cambodia

A chronology of key events:

1863 - Cambodia becomes a protectorate of France.

1941 - Prince Norodom Sihanouk becomes king. 

          - Cambodia is occupied by Japanese military forces. 

1945 - The Japanese occupation ends.

1953 - Cambodia is granted full independence from France

1955 - King Sihanouk abdicates the throne to his father.

1960 - Sihanouk once again becomes king after the death of his father.

1970 - Prime Minister Lon Nol overthrows Sihanouk in coup and establishes the Khmer Republic. King Sihanouk is forced to exile in China.

1975 - Khmer Rouge forces enter Phnom Penh.

1976 - The country is renamed Democratic Kampuchea. Sihanouk resigns, Khieu Samphan becomes head of state, Pol Pot is prime minister.

1978 - Vietnamese armed forces invade Cambodia.

1979 - The Vietnamese takes over Phnom Penh. Pol Pot and the Khmer Rouge forces flee to the border region of Thailand.

1985 - Hun Sen becomes prime minister at 33 years old. He is the youngest prime minister in the world.

1989 - Vietnamese troops withdraw from Cambodia. The country is re-named the State of Cambodia. Buddhism is re-established as the state religion.

1991 - A peace agreement is signed in Paris, France.

1993 - General elections are held in Cambodia.

1998 - Hun Sen's Cambodian People's Party wins general elections.


References:

"Timeline of Cambodian History." (Online). Available : http://en.wikipedia.org/wiki/Timeline_of_Cambodian_history  Retrieved 22 October 2014.

"History of Cambodia." (Online). Available :http://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-13006828  Retrieved 22 October 2014.

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

A Message From ASEAN CORNER

The 3rd Anniversary of ASEAN CORNER


บล็อกอาเซียนคอร์เนอร์กำลังจะมีอายุครบ 3 ปีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในหลากหลายแง่มุมแก่คุณครูและนักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศ รวมไปถึงคุณครูและนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

ASEAN QUIZ ถือเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ปัจจุบันข้อสอบชุดต่างๆ ได้เผยแพร่ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทำให้บล็อกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN QUIZ ในระดับต่างๆ

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับคุณครูที่ติดตามบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำข้อสอบชุดพิเศษ 3 ปีบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้นำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา หรือภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่สนใจข้อสอบสามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อสอบอาเซียนมาได้ที่ aseancorner2012@gmail.com

สำหรับในปีที่ 4 ทางบล็อกก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจ ทันยุคสมัย เพื่อให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่แวะมาที่นี่ ได้ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคแห่งนี้

Kru Ekachai