วันจันทร์ที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2555

End of Month Review - April


ได้เวลาสรุปข้อมูลในภาพรวมที่เกิดขึ้นตลอดเดือนเมษายน สำหรับ อาเซียนคอร์เนอร์ บล็อกที่ผสมผสานความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่ไปด้วยกันได้อย่างลงตัว ทั้งบทความและคำถามภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆ ซึ่งคุณครูสามารถนำไปบูรณาการกับการเรียนการสอนในชั้นเรียนได้    สำหรับสถิติการเข้าชมบล็อกในเดือนเมษายนมีจำนวนทั้งสิ้น 20,160 ครั้ง  น้อยกว่าเดือนมีนาคมซึ่งมียอดเข้าชมประมาณ 26,000 ครั้ง

5  อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดได้แก่
1.  ชุดประจำชาติประเทศสมาชิกอาเซียน                      5,596 ครั้ง
2.  สกุลเงินของประเทศสมาชิกอาเซียน                         1,612 ครั้ง
3.  อาหารยอดนิยมของประเทศสมาชิกอาเซียน              1,573 ครั้ง
4.  ธงชาติมาเลเซีย                                                          1,221 ครั้ง
5.  ธงชาติเวียดนาม                                                           924  ครั้ง

   5  อันดับประเทศที่เข้าชมบล็อกสูงสุดได้แก่
1.  ไทย                           18,666 ครั้ง                  2.  สหรัฐอเมริกา                 144 ครั้ง
3.  รัสเซีย                             131 ครั้ง                 4.  ลาว                                  88  ครั้ง
5.  สหราชอาณาจักร             48  ครั้ง

5  อันดับการดูหน้าเว็บแยกตามเบราว์เซอร์
1.  Chrome                           9,249  ครั้ง              2.  Internet Explorer             7,573  ครั้ง
3.  Firefox                             1,720 ครั้ง              4.  Safari                                  747  ครั้ง
5.  Mobile Safari                     177  ครั้ง
โดย Chrome และ Fire Fox แสดงผลหน้าแรกของบล็อกได้อย่างสมบูรณ์ ส่วน Internet Explorer   แสดงตำแหน่งชื่อบล็อกผิดเพี้ยนไป 

ในส่วนคำค้นหาที่นำมาสู่บล็อกอาเซียนคอร์เนอร์นั้น จากการรวบรวมสถิติผ่าน feedjit พบว่า ชุดแต่งกายประจำชาติ   แบบระบายสีชุดประจำชาติ  สกุลเงินอาเซียน  อาหารประจำชาติอาเซียน และ คำถามอาเซียน  เป็นคำค้นหลักๆ ผ่าน www.google.co.th  

นี่คือภาพรวมที่เกิดขึ้น ณ มุมอาเซียนเล็กๆ แห่งนี้ตลอดเดือนเมษายน ที่ผู้ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทุกท่านได้เข้ามาเยี่ยมชม และเก็บเกี่ยวความรู้เพื่อเตรียมพร้อมก่อนเปิดประชาคมอาเซียน  แล้วพบกับบทความและคำถามในรูปแบบภาษาอังกฤษชุดใหม่  ที่รอแบ่งปันกับพลเมืองบนโลกออนไลน์ทุกคนครับ

Kru Ekachai

วันอาทิตย์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision 3


agreement (n.) arrangement agreed between people  ข้อตกลง
ASEAN Members have already made an agreement to facilitate free labour movement among seven types of professionals.

base (n.) the main place where a business operates from ฐาน(การผลิต)
Honda will not relocate its production base in Thailand elsewhere despite heavy losses from flooding.


compete (v.) to try to be more successful or better than sb else.  แข่งขัน
Small traders in Thailand cannot compete in the face of cheap foreign imports.

cooperation (n.) – working something together    ความร่วมมือ
China's top political adviser vows more cooperation with ASEAN countries.


impact (n.) a powerful effect  ผลกระทบ
The flooding in Thailand last year had a tremendous impact on different manufacturers. วันอังคารที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2555

English Grammar Quiz 3

English Grammar Quiz 3 เสร็จเป็นที่เรียบร้อยพร้อมแบ่งปันกับผู้ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนและภาษาอังกฤษทุกท่าน สำหรับคำถามเพื่อเพิ่มพูนความรู้ด้านไวยากรณ์ภาษาอังกฤษชุดที่ 3 นี้ นำเสนอในหัวข้อ "อดีตและปัจจุบัน"  โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดาวน์โหลดคำถามได้ที่เว็บไซต์ Scribd ที่ได้รับการกล่าวขานว่าเป็น "ยูทิวบ์แห่งไฟล์เอกสาร"  ซึ่งทางบล็อกอาเซียน คอร์เนอร์ ก็ได้นำคำถามเกี่ยวกับอาเซียน ไปฝากไว้ที่เว็บไซต์แห่งนี้จำนวนหลายชุดด้วยกัน  ซึ่งมีจำนวนผู้สนในเข้าไปชมและดาวน์โหลดเอกสารพอสมควร  ตามลิงค์ด้านล่างไปได้เลยครับ


วันพุธที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555

National Costume Colouring Pages

วันนี้ AC ขอเอาใจน้องๆ และคุณครู ในระดับประถมศึกษา ด้วยการรวบรวมภาพระบายสีชุดประจำชาติของประเทศสมาชิกกลุ่มอาเซียนมานำเสนอ รวมทั้งชุดประจำชาติของประเทศต่างๆ ที่มีความสัมพันธ์และเป็นประเทศคู่เจรจากับกลุ่มอาเซียน  ร่วมเรียนรู้วัฒนธรรมการแต่งกายของแต่ละชาติไปด้วยกันครับ

1.   ชุดแต่งกายประจำชาติไทย (หญิง)
       http://www.thecolor.com/Coloring/Thailand.aspx

2.   ชุดแต่งกายประจำชาติมาเลเซีย (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Malaysia.aspx
      http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_5.html

3.   ชุดแต่งกายประจำชาติฟิลิปปินส์ (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Philippines.aspx
      http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_8.html

4.   ชุดแต่งกายประจำชาติเวียดนาม (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Vietnam.aspx
      http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_4.html

5.   ชุดแต่งกายประจำชาติอินโดนีเซีย (ชาย-หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Indonesia-Bali.aspx

6.   ชุดแต่งกายประจำชาติกัมพูชา (ชาย-หญิง)
       http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_3.html

7.   ชุดแต่งกายประจำชาติสิงคโปร์ (ชาย-หญิง)

8.   ชุดแต่งกายประจำชาติลาว (ชาย-หญิง)
       http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_2.html

9.   ชุดแต่งกายประจำชาติพม่า (ชาย-หญิง)
       http://www.baanjomyut.com/library_2/history_of_costume/07_1.html

10.  ชุดแต่งกายประจำชาติบรูไน (ชาย-หญิง)

11.  ชุดแต่งกายประจำชาติญี่ปุ่น (หญิง)
       http://www.thecolor.com/Coloring/Japan.aspx

12.  ชุดแต่งกายประจำชาติจีน (หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/China.aspx

13.  ชุดแต่งกายประจำชาติเกาหลีใต้ (หญิง)
        http://www.thecolor.com/Coloring/Korea.aspx

วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Socio-Cultural Community - ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน

ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC) aims to build stable and caring societies where ASEAN people live in good conditions. To attain this goal, quality of life needs to be improved, sustainable use of natural resources has to be promoted and ASEAN cultural identity should be created. The ASEAN Socio - Cultural Community Plan of Action is formulated to: 1) support the caring societies, 2) deal with social impact caused by economic integration, 3) promote sustainable and proper environmental management and 4) improve better understanding among grass-roots people on historical and cultural awareness and access to information which is fundamental to a successful ASEAN Community.

ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน  มีจุดมุ่งหมายในการยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน และเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมของอาเซียน โดยมีแผนปฏิบัติการประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนซึ่งครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาเช่น ความร่วมมือด้านการปราบปรามยาเสพติด การพัฒนาชนบท การขจัดความยากจน สิ่งแวดล้อม การศึกษา วัฒนธรรม สตรี สาธารณสุข โรคเอดส์ และเยาวชนเป็นต้น เป็นกลไกสำคัญเพื่อการบรรลุจุดมุ่งหมายของประชาคมนี้ และรองรับการเป็นประชาคมซึ่งเน้นใน 4 ด้าน ได้แก่
 (1)  การสร้างประชาคมแห่งสังคมที่เอื้ออาทร
 (2)  แก้ไขผลกระทบต่อสังคมอันเนื่องมาจากการรวมตัวทางเศรษฐกิจ
 (3)  ส่งเสริมความยั่งยืนของสิ่งแวดล้อมและการจัดการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างถูกต้อง
 (4)  ส่งเสริมความเข้าใจระหว่างประชาชนในระดับรากหญ้า การเรียนรู้ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม รวมทั้งการรับรู้ข่าวสารซึ่งเป็นรากฐานที่จะนำไปสู่การเป็นประชาคมอาเซียน
Sources:
www.wikipedia.org
The Role of Education in Building an ASEAN Community 2015

วันอาทิตย์ที่ 8 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Economic Community - ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

ASEAN Economic Community (AEC) enables ASEAN to actively compete with other regions in terms of economics. It will facilitate agreements on economic cooperation between ASEAN and other countries including business completion, particularly investment, which tends to be transferred to other countries than ASEAN’s. This is a crucial factor that requires cooperation of all ASEAN member states because it aims to promote ASEAN as a single market and mutual manufacturing base, which enhances capacity on economic competition, fosters equal economic development and facilitates economic integration.

ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน  มีวัตถุประสงค์เพื่อทำให้ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้มีความมั่นคง มั่งคั่ง
และสามารถแข่งขันกับภูมิภาคอื่นๆ ได้ โดย
 (1) มุ่งให้เกิดการไหลเวียนอย่างเสรีของสินค้า บริการ การลงทุน เงินทุนการพัฒนาทางเศรษฐกิจ และการลดปัญหาความยากจนและความเหลื่อมล้ำทางสังคมภายในปี 2558
 (2) ทำให้อาเซียนเป็นตลาดและฐานการผลิตเดียว (single market and production base) โดยจะริเริ่มกลไกและมาตรการใหม่ๆ ในการปฏิบัติตามข้อริเริ่มทางเศรษฐกิจที่มีอยู่แล้ว
(3) ให้ความช่วยเหลือแก่ประเทศสมาชิกใหม่ของอาเซียนเพื่อลดช่องว่างการพัฒนาและช่วยให้ประเทศเหล่านี้เข้าร่วมกระบวนการรวมตัวทางเศรษฐกิจของอาเซียน
(4) ส่งเสริมความร่วมมือในนโยบายการเงินและเศรษฐกิจมหภาค ตลาดการเงินและตลาดทุน การประกันภัยและภาษีอากร การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการคมนาคม พัฒนาความร่วมมือด้านกฎหมาย การเกษตร พลังงาน การท่องเที่ยว การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์โดยการยกระดับการศึกษาและการพัฒนาฝีมือแรงงาน
Sources:
www.wikipedia.org
The Role of Education in Building an ASEAN Community 2015

วันเสาร์ที่ 7 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Security Community - ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน

ASEAN Security Community (ASC) aims to ensure that all member states in the ASEAN Community share the same values. It also helps all its member states deal with security threats more effectively. In addition, interaction between ASEAN and other civil societies worldwide will be promoted and strengthened.

ประชาคมการเมืองและความมั่นคงอาเซียน  มีวัตถุประสงค์ที่จะทำให้ประเทศในภูมิภาคอยู่อย่างสันติสุขโดยการแก้ไขปัญหาในภูมิภาคโดยสันติวิธีและยึดมั่นในหลักความมั่นคงรอบด้าน

Sources:
www.wikipedia.org
The Role of Education in Building an ASEAN Community 2015

วันศุกร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2555

ASEAN Community - ประชาคมอาเซียน

The ASEAN Community is based on three intertwined and mutually reinforcing pillars: ASEAN Security Community (ASC), ASEAN Economic Community (AEC) and ASEAN Socio-Cultural Community (ASCC).

ประชาคมอาเซียนประกอบด้วยความร่วมมือ 3 เสาหลัก คือ
1. ประชาคมการเมืองความมั่นคงอาเซียน (ASEAN Security Community – ASC)
2. ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (ASEAN Economic Community – AEC)
3. ประชาคมสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน (ASEAN Socio-Cultural Community -ASCC)วันพุธที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2555

Message From Kru Ekachai - April

Goodbye March!  Now it’s time to welcome April with open arms. It is the hottest month of the year but we have many ways to escape the summer heat. One thing you shouldn’t miss is joining in the fun of Songkran Celebrations. The Water Festival is approaching! Are you ready to get soaking wet?

April is also the summer holidays for schools in Thailand. These are generally from mid-March to early May. This means students can sleep late and wake up late after the busy school year. There will be a lot of families travelling during this period to celebrate the summer vacation. Enjoy the trip and be careful on the roads!

I kicked off my summer holidays by spending the first week to keep my blog and Facebook page fresh and unique. I’ll bring the best contents about ASEAN to all of you, though not every post will be everyone’s cup of tea. I can see from the stats that more people are finding the information available to be of value to both students and teachers.

Enjoy unlimited access to the full range of articles and quizzes on AC throughout the month of April. Let’s learn and share together. Thank you.


Happy reading,

Ekachai