วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2555

End of Month Review - September

สรุปภาพรวมของบล็อก ASEAN CORNER สำหรับเดือนกันยายน ซึ่งเป็นช่วงที่นักเรียนหลายระดับชั้นกำลังสอบปลายภาคเรียนที่ 1 โดยเดือนนี้มียอดเข้าชมบล็อกรวมทั้งสิ้น 247,252 ครั้ง  ในวันที่ 4 กันยายน 2555 มียอดเข้าชมสูงสุดของเดือนจำนวน 11,925 ครั้ง  และทำให้ยอดเข้าชมทั้งหมดเกิน 1 ล้านครั้งนับจากจุดเริ่มต้นของบล็อกเล็กๆ แห่งนี้ในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา ซึ่งได้สร้างความปลาบปลื้มใจให้กับผู้อยู่เบื้องหลังเป็นอย่างยิ่ง ที่บล็อกและเนื้อหาที่นำเสนอได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี จึงขอถือโอกาสนี้กล่าวคำขอบคุณกับทุกๆ คน ที่ได้มาร่วมเรียนรู้และแบ่งปันทุกเรื่องราวเกี่ยวกับอาเซียนไปด้วยกันตลอดเกือบหนึ่งปีที่ผ่านมา

ในส่วน 5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดตลอดเดือนกันยายน ได้แก่
1. ASEAN Currency                                                                        62,260    ครั้ง
2. National Dishes of ASEAN                                                          33,076    ครั้ง
3. National Costumes of ASEAN Member States                             29,686    ครั้ง
4. The National Flag of Malaysia                                                    16,763    ครั้ง
5. The National Flag of Vietnam                                                     14,581    ครั้ง

หลายๆ บทความเกี่ยวกับอาเซียนจากบล็อก ASEAN Corner ได้รับการยอมรับจากนักเรียน นักศึกษา ครูและผู้สนใจทั่วไปมากยิ่งขึ้น มีการนำไปเผยแพร่ต่อในหลากหลายช่องทาง เป้าหมายสูงสุดของ The ASEAN Corner Project คือการแบ่งปันความรู้เกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนกับทุกๆ คนที่สนใจ โดยกลุ่มเป้าหมายหลักคือ นักเรียน นักศึกษา ได้รับการเสริมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียน และเสริมทักษะด้านภาษาอังกฤษ เพื่อให้มีความพร้อมมากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ก่อนการรวมตัวกันอย่างเป็นทางการของประเทศสมาชิกอาเซียนทั้งหมด 10 ชาติ ภายในปี 2558 

แล้วกลับมาพบกับหลากหลายเรื่องราวน่ารู้เกี่ยวกับอาเซียนจากบล็อก ASEAN Corner ในเดือนตุลาคม กันครับ

Kru Ekachai

วันพุธที่ 26 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN News Quiz - September

ASEAN News Quiz - Septemberรอบรู้ข่าวสารที่เกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนกับ The ASEAN News Quiz ค้นหาคำตอบได้จาก The ASEAN Corner Facebook Page และ The ASEAN Corner on Twitter

วันจันทร์ที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2555

Vocabulary Revision - September


admittance (n.) the act or process of admitting  การยอมรับ
The admittance of Burma (Myanmar) to ASEAN in 1997 further complicated matters, leading to a suspension of the annual Canada-ASEAN Dialogue Partner meetings for over five years.
(Source:http://thediplomat.com/2012/03/13/canadas-asean-play/)

commemorate (v.)  to remember officially ฉลอง,ทำให้ระลึกถึง
The Ministry of Foreign Affairs organised a ceremony to commemorate the 45th Anniversary of ASEAN.

dialogue (n.)  a discussion between two or more people or groups การเจรจา
ASEAN Dialogue Partners คู่เจรจาของอาเซียน
ASEAN has ten Dialogue Partners: Republic of Korea, Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, Russia, and United States.

linkage (n.)  connection or relationship ความสัมพันธ์
ASEAN must continue to enhance its external linkages.

investment (n.)  the action or process of investing money for profit  การลงทุน
Foreign direct investments play an important role in the rapid economic development of the newly industrializing and developing economies of Southeast Asia.

tourism (n.) organized touring or other services for tourists  การท่องเที่ยว
Tourism is one of the largest service sectors of Singapore.

trade (n.)  the action of buying and selling goods and services การค้า
Asean Free Trade Area (AFTA) เขตการค้าเสรีอาเซียน
Since the ASEAN Free Trade Area (AFTA) has been implemented among all members, Thailand’s exports and imports with the ASEAN nations have been expanding steadily. (Source:http://www.mcwaldenbailey.com/news/thai-asean-trade-blossoms)


วันเสาร์ที่ 22 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 13

Asean Quiz 13
มาร่วมทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนกับ ASEAN QUIZ ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 13 ในหัวข้อ ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศต่างๆ นอกภูมิภาค ตอนที่ 1

วันศุกร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - United States Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับสหรัฐอเมริกาASEAN-United States. The United States became a Dialogue Partner of ASEAN in 1977. The emphasis of this relationship has been on the promotion of trade and investment led by the private sector through the ASEAN Private Investment and Trade Opportunities (PITO) project. Representatives of the ASEAN-US Council for Business and Technology regularly attend the ASEAN-US Dialogue. 


Leaders of the United States and ASEAN countries on 17 November 2005 adopted a joint vision statement on the ASEAN-US enhanced partnership, in order to lay the groundwork for their bilateral long-term and comprehensive relations, after nearly 30 years of dialogue ties.

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียน-สหรัฐฯ เริ่มต้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี 2520 ในช่วงแรกเป็นความร่วมมือด้านการพัฒนา ต่อมา ขยายครอบคลุมถึงความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในปัจจุบัน สหรัฐอเมริกาเน้นการหารือด้านการเมืองและความมั่นคงกับอาเซียน ขณะที่อาเซียนยังต้องการความช่วยเหลือเพื่อการพัฒนาและปรารถนาที่จะหารือด้านเศรษฐกิจและการค้ากับสหรัฐอเมริกาในลักษณะกลุ่มประเทศด้วย

ความสัมพันธ์ระหว่างทั้งสองฝ่ายบรรลุถึงจุดสูงสุดเมื่อมีการประกาศแถลงการณ์วิสัยทัศน์ร่วมว่าด้วยความเป็นหุ้นส่วนที่เพิ่มพูน( Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership)  เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2548 และในปี 2549 ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการอาเซียน-สหรัฐฯ


References:
"ASEAN-United Nations relations." (Online). Available: http://www.aseansec.org/11829.htm  Retrieved 14 September 2012.
"Joint Vision Statement on ASEAN-US Enhanced Partnership." (Online). Available : http://www.vietnamembassy-morocco.org/vnemb.vn/tin_hddn/ns051118140706?b_start:int=550   Retrieved 14 September 2012. 
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

วันพุธที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - Japan Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับญี่ปุ่น


ASEAN-Japan relations began in 1973 and were institutionalized in 1977. ASEAN and Japan cooperate in the fields of trade, commodities, investment, transfer of technology and development assistance. 

An ASEAN Promotion Center on Trade, Investment and Tourism has been established in Tokyo to enhance private sector cooperation. Japan has extended financial support to such undertakings as the establishment of the ASEAN Cultural Fund (ACF).

ญี่ปุ่นเริ่มความสัมพันธ์แบบไม่เป็นทางการกับอาเซียนในปี 2516 และพัฒนาความสัมพันธ์เป็นประเทศคู่เจรจาของอาเซียนในปี 2520  ญี่ปุ่นและอาเซียนมีความร่วมมือด้านการค้า สินค้าโภคภัณฑ์ การลงทุน การถ่ายทอดวิทยาการสมัยใหม่ และความช่วยเหลือด้านการพัฒนาแก่ชาติสมาชิกอาเซียน

อาเซียนและญี่ปุ่นได้จัดตั้งศูนย์อาเซียน-ญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียวเพื่อส่งเสริมการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ทั้งนี้ญี่ปุ่นเป็นประเทศคู่ค้าและผู้ลงทุนที่สำคัญอันดับต้นๆ ของอาเซียน นอกจากนั้นญี่ปุ่นยังให้ความสำคัญกับการแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนโดยเฉพาะในระดับเยาวชนโดยการสนับสนุนการก่อตั้งกองทุน Japanese Scholarship Fund for ASEAN Youth เพื่อส่งเสริมการศึกษาและพัฒนาบุคลากรของอาเซียน
Head of Government: Prime Minister Shinzo Abe
Capital: Tokyo

Region:   East Asia

Currency: Japanese Yen (JPY)

Population: 127,368,088 (July 2012 est.)

Information compiled by Ekachai Phaichamnan. 

References:
"ASEAN-Japan relations." (Online). Available : http://www.aseansec.org/11829.htm  Retrieved 12 September 2012.
"Japan-CIA-The World Factbook." (Online). Available : https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/ja.html  Retrieved 12 September 2012. 
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

วันจันทร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - Canada Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับแคนาดา


ASEAN-Canada relations were institutionalised in 1977. The ASEAN-Canada Joint Cooperation Committee (ACJCC) was established in 1981, four years after the Dialogue relationship had actually begun.

Canada’s relations with ASEAN had been strong through the 1980s and 1990s but then, as with its other interests in Asia, the country seemed to lose focus. The admittance of Burma (Myanmar) to ASEAN in 1997 further complicated matters, leading to a suspension of the annual Canada-ASEAN Dialogue Partner meetings for over five years.

After a long period of benign neglect, Canadian interest in ASEAN began to stir a couple of years ago, and in July 2010 Canada acceded to the Treaty of Amity and Cooperation with ASEAN states.

ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนและแคนาดาเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี  2520 โดยมีการลงนามในความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านเศรษฐกิจในปี 2524 เพื่อเป็นกรอบดำเนินความร่วมมือเพื่อการพัฒนา การค้า และอุตสาหกรรม รวมทั้งจัดตั้งคณะกรรมการร่วมว่าด้วยความร่วมมืออาเซียน-แคนาดา เพื่อเป็นกลไกส่งเสริมและติดตามความคืบหน้าของการดำเนินความร่วมมือระหว่างกัน

ความสัมพันธ์อาเซียน-แคนาดาได้ประสบภาวะชะงักงันนับตั้งแต่ปี 2540 เมื่ออาเซียนรับพม่าเข้าเป็นสมาชิก หลังจากนั้นได้มีความพยายามหาทางรื้อฟื้นความสัมพันธ์หลายครั้ง ต่อมาทั้งสองฝ่ายเห็นชอบให้จัดการประชุมหารือระหว่างอาเซียนและแคนาดา (ASEAN-Canada Dialogue) ขึ้นครั้งแรกเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2547 นับเป็นการดำเนินความสัมพันธ์ระหว่างกันอีกครั้ง

Head of Government: Prime Minister Stephen Harper
Capital: Ottawa

Region:   North America

Currency: Canadian Dollar (CAD)

Population: 34,300,083 (July 2012 est.)

Sources:
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

วันเสาร์ที่ 8 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - New Zealand Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับนิวซีแลนด์

ASEAN-New Zealand. Cooperation activities between ASEAN and New Zealand began in 1975. Today projects include promotion of institutional linkages; energy, including natural gas utilization in transport; science and technology; narcotics control; and social development.

Among the major undertakings in ASEAN-New Zealand cooperation are the Inter-Institutional Linkages Program (IILP) and the Trade and Investment Promotion Program (TIPP) designed to develop sustainable commercial links and increase the awareness of the economic opportunities existing in each of their respective markets. New Zealand has also contributed substantially to the ASEAN Science Fund.ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์เริ่มตั้งแต่ปี 2518 (ค.ศ.1975) โดยนิวซีแลนด์เป็นประเทศคู่เจรจาลำดับที่ 2 ของอาเซียนหลังจากออสเตรเลีย ทั้งสองฝ่ายได้มีการประชุมสุดยอดสมัยพิเศษ (ASEAN-Australia and new Zealand Commemorative Summit) เพื่อสถาปนาความสัมพันธ์ครบรอบ 32 ปี ในปี 2547 ที่เวียงจันทน์ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

ในระยะแรกความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์เป็นไปในลักษณะประเทศผู้รับกับประเทศผู้ให้ โดยมีจุดมุ่งหมายหลัก คือ  การพัฒนาให้ความสัมพันธ์อาเซียน-นิวซีแลนด์ เป็นความสัมพันธ์อย่างรอบด้าน

ในปี 2548 อาเซียน ออสเตรเลีย และนิวซีแลนด์ได้เริ่มการเจรจาการจัดทำเขตการค้าเสรีอาเซียน  ออสเตรเลียและนิวซีแลนด์ (ASEAN-Australia and New Zealand Free Trade Agreement : AANZFTA)

Image credit:http://data.un.org/CountryProfile.aspx?crName=NEW%20ZEALAND

Head of Government: Prime Minister John Key
Capital: Wellington

Region:   Oceania

Currency: New Zealand Dollar (NZD)

Population: 4,327,944 (July 2012 est.)


References:
http://www.aseansec.org/11829.htm
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน กรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN - Australia Relations : ความสัมพันธ์ระหว่างอาเซียนกับออสเตรเลีย

ASEAN-Australia relations began in 1974 and the country became ASEAN's very first Dialogue Partner. The ASEAN-Australia Economic Cooperation Program (AAECP) was launched and has since then supported ASEAN projects in science and technology, population, education and training, social development, cultural exchange, institutional linkages and commercial facilitation.


An ASEAN-Australia Commemorative Summit was convened in November 2004 in Vientiane to commemorate the 30th anniversary of ASEAN-Australia dialogue relations.

The Agreement Establishing the ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area (AANZFTA) was signed in Thailand, on 27 February 2009. AANZFTA is the largest Free Trade Agreement that Australia has ever signed.Head of Government: Tony Abbott

Capital: Canberra

Region:   Oceania

Currency: Australian Dollar (AUD)

Population: 22,015,576 (July 2012 est.)

References:

วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN External Relations - ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศภายนอก

นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันแล้ว อาเซียนยังได้มีความร่วมมือและสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจากับอีก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น  นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย จีน รัสเซีย  รวมถึง 1 กลุ่มประเทศคือ สหภาพยุโรป และ 1 องค์การระหว่างประเทศ คือ โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ASEAN has 10 Dialogue Partners: Republic of Korea, Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, Russia, and United States.


• Full Dialogue Partners:
1. Australia (1974)
2. Canada (1977)
3. China (1996)
4. European Union (1977)
5. India (1992 SDP; 1995)
6. Japan (1973 informal; 1977)
7. Republic of Korea (ROK) (1991)
8. New Zealand (1975)
9. Russian Federation (1996)
10. USA (1977)

• Sectoral Dialogue Partner: Pakistan (1993).

วันอาทิตย์ที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2555

Message From Kru Ekachai - September


The ASEAN Corner Project by Kru Ekachai
How time flies! I’ve provided the information in various aspects of the ASEAN region for nearly a year. Let’s me call this the "ASEAN Corner Project by Kru Ekachai". The ultimate aim of the Project is promoting awareness of the ASEAN Community among Thai youths, school practitioners and any seekers of ASEAN knowledge. This project also encourages young people to learn more English in order to improve English fluency because the language will be the lingua franca of the ASEAN Community in 2015. Thus, the Project offers you with all the ASEAN information you need via 4 online channels as follows:

ASEAN Corner Blogspot - http://aseancorner.blogspot.com - is a blog that makes the content related to general knowledge of the ASEAN region available both in Thai and English languages. Various kinds of ASEAN quizzes are waiting for you to study online or download those documents at the end of each month. Moreover, teachers and students can make use of the AC blog as a teaching and learning tool in their class. It’s my great pleasure to tell you that the blog already reached its first million views just within a year. It’s unbelievable!

ASEAN Corner by Kru Ekachai Facebook Page is a social networking site where you can learn more about the ASEAN region. This Facebook page is approaching 1 thousand  fans. Latest news and hot topics around the region are regularly updated here. Like the page and get involved.

Scribd  - www.scribd.com/ephaichamnan - is a site where you can explore and download a lot of ASEAN quizzes. All free worksheets provided by the ASEAN Corner Project on this "YouTube for documents" are suitable for using in the classroom.

ASEAN Corner 2011 - https://sites.google.com/site/aseancorner2011/asean-corner - is a site that provides online quizzes related to ASEAN knowledge.You can take the quizzes directly on the site or download all the files to learn more later.

Last but not least, I’d like to note that the Project has so far been extremely successful, especially ASEAN CORNER Blogspot. I will carry out this mission to the best of my ability. I really appreciate your continued support and interest.

Thank you.

Kru Ekachai