วันอังคารที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2557

End-of-Month Review

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนกันยายน 2557 เดือนนี้มีการเข้าเยี่ยมชมบทความต่างๆ ของบล็อกจำนวนทั้งสิ้น 203,468 ครั้ง โดยมีการเข้าชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 10 กันยายน จำนวน 10,492 ครั้ง 


5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนกันยายน 2557


1. ASEAN Quiz 6  จำนวน 15,185 ครั้ง 

2. ASEAN QUIZ 1    จำนวน 14,002 ครั้ง

3. ASEAN Currency จำนวน 12,966 ครั้ง

4. ASEAN QUIZ 2     จำนวน  11,026 ครั้ง

5. ASEAN QUIZ 24    จำนวน 10,511 ครั้ง


สถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER 
ตุลาคม 2554 - กันยายน 2557


วันพฤหัสบดีที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2557

A Message From ASEAN CORNER

ASEAN CORNER is the Leader in ASEAN Quizzes

ตั้งแต่เดือนสิงหาคมเรื่อยมาจนถึงต้นเดือนกันยายน ASEAN QUIZ ชุดต่างๆ จากบล็อก ASEAN CORNER เป็นบทความที่มีผู้เข้าเยี่ยมชมมากที่สุดของบล็อก

นอกจากนี้โรงเรียนต่างๆ ทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษาได้ทยอยส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อสอบ ASEAN QUIZ ชุดครบรอบ 3 ปี ASEAN CORNER เข้ามาอย่างต่อเนื่อง

ทางบล็อกรู้สึกภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับความไว้วางใจจากครูและนักเรียนทั่วประเทศ และได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จในการแข่งขัน ASEAN QUIZ ระดับต่างๆ ของโรงเรียนทั่วประเทศ

ในเดือนกันยายนนี้ทางบล็อกก็ยังคงมุ่งมั่นสร้างสรรค์คำถามชุดใหม่ๆ ทั้งภาษาอังกฤษและภาษาไทย เพื่อเตรียมความพร้อมด้านความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษให้แก่นักเรียน คุณครูและผู้สนใจทั่วไป

มาร่วมก้าวสู่ประชาคมอาเซียน 2558 ไปด้วยกันครับ

Kru Ekachai