วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

End of Month Review - February

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนกุมภาพันธ์ 2556 เดือนนี้มีจำนวนการเข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้น 121,803 ครั้ง ลดลงจากเดือนมกราคมจำนวน 44,442 ครั้ง โดยมีการเข้าเยี่ยมชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ จำนวน 6,501 ครั้ง

5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุด ได้แก่

 • ASEAN Currency     จำนวน  49,752   ครั้ง
 • National Costumes of ASEAN Member State  จำนวน  11,898 ครั้ง
 • National Dishes of ASEAN   จำนวน  7,560 ครั้ง
 • National Animals of ASEAN Countries Part 1   จำนวน  3,434 ครั้ง
 • National Flowers of 10 ASEAN Countries จำนวน  2,891 ครั้ง

วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอนำเสนอคำถามที่ใช้สำหรับการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชาวโรฮิงญา ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาร์ ที่ไร้แผ่นดินเป็นของตนเอง อีกหนึ่งปัญหาในภูมิภาคอาเซียนที่รอการแก้ไขอย่างจริงจังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางบล็อก ASEAN CORNER หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Conversation Questions for ASEAN Classroom จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนในประเด็นต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูด ได้ในคราวเดียวกัน


Conversation Questions
The Rohingya People
Image source:http://th.wikipedia.org/wiki
 • Who are the Rohingya?
 • What country is the hometown of the Rohingya?
 • What is the estimated number of Rohingya Muslims?
 • Where did the violence between Buddhists and Rohingya Muslims take place?
 • Why the Rohingya have fled their villages to a third country?
 • Why are so many Rohingya Muslims fleeing their home country?
 • Which country in the ASEAN region do the Rohingyas see as the sole hope to seek asylum?
 • Which faith do most Rohingya believe in?
 • Do the Rohingya have right to live in Myanmar? Why do you think so?
 • Who can tackle the problem of Rohingya people?
 • Do you agree with the government of Thailand that the Rohingya can stay in the country for six months at immigration centres?

วันเสาร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

English Corner:มุมความรู้ภาษาอังกฤษ

WH-Questions
An interrogative word or question word is a function word used to ask a question, such as what, when, where, who, why and how.


What
 • Use : Asking for information about something
 • Example: What country is the hometown of the Rohingya?
When
 • Use: Asking about general or specific times
 • Example: When did the Rohingya people lose their citizenship?
Where
 • Use: Asking about places
 • Example: Where did the violence between Rakhine Buddhists and Rohingya Muslims take place?
Which
 • Use: Asking about choice
 • Example: Which faith do most Rohingya believe in?
Who
 • Use: Asking about people
 • Example: Who can tackle the problem of Rohingya people?
Why
 • Use: Asking for reason
 • Example: Why the Rohingya have fled their village to a third country?

วันพุธที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision - February

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากบทความของบล็อก ASEAN CORNER เดือนกุมภาพันธ์

limelight (noun /คำนาม) 
Definition: the centre of public attention (สิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป)
Sentence: The problem of the Muslim Rohingyas has come to limelight after the riots broke out in Rakhine State since June last year.

minority (noun /คำนาม) 
Definition: a small group of people who different from others in the country where they live (ชนกลุ่มน้อย)
Sentence: There are many minority groups in Southeast Asia.

plight (noun /คำนาม) 
Definition: a bad or difficult situation (สภาพการณ์ที่เลวร้าย)
Sentence: Ethnic discrimination is one of the main causes of the present plight of minorities in Southeast Asia.

discrimination (noun /คำนาม) 
Definition: treating one person or group worse than others  (การเลือกปฏิบัติ)
Sentence: Rohingya Muslims have suffered discrimination and harassment for decades.

refugee (noun /คำนาม) 
Definition: a person who has escaped from their own country for political or religious reasons.  (ผู้ลี้ภัย)
Sentence: Ten of thousands of Rohingya Muslims forced from their homes into refugee camps are living in a dire situation.

วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cham People:ชาวจาม


Countries of residence:  Cambodia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos
Total population:  400,000     
Language: Cham, Malay, Khmer,Vietnamese ,French                  
Religion:  Sunni Islam (Cambodia), Hindu (Vietnam)

Reference:

วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Moro People:ชาวโมโร

Moro People
Country of origin:  Mindanao, the Philippines                       
Countries of residence:  Philippines, Malaysia, Indonesia, Brunei
Total population:  5% of the Philippine population            
Language: Maguindanao, Maranao, Tausuq, Malay, Arabic, Cebuano, Filipino, English, other Philippine languages                      
Religion:  Islam

Reference:
http://en.wikipedia.org/wiki/Moro_people

วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Mlabri People:มลาบรี

Mlabri People
Location:                         Dense forests and high mountains
Countries of residence:  Laos, Thailand
Total population:            300
Language:                       Mlabri
Religion:                          Animism, Thevarada Buddhism

Reference:

วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Akha People:อาข่า

Location:                         High altitudes in the mountains
Countries of residence:  Myanmar, Laos ,Thailand
Total population:            449,261
Language:                       Akha, Lao, Thai
Religion:                          Animism, Buddhism, Christianity

Reference:

วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Karen People:ชาวกะเหรี่ยง

Karen People
Image source:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karen_women_at_Kyaikkami_Ye-Le_Pagoda.jpg
Location:                         Both in the mountains and on the plains
Countries of residence: Myanmar and Thailand
Total population:            7,000,000
Language:                       Karen languages
Religion:                          Animism, Theravada Buddhism, Christianity

Reference:

วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Hmong People:ชาวม้ง

Hmong People
Image source:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hmong_women_at_Coc_Ly_market,_Sapa,_Vietnam.jpg
Location:                         Mountainous areas in the mainland of Southeast Asia
Countries of residence: Vietnam, Laos and Thailand
Total population:            4-5 million
Language:                       Hmong
Religion:                          Animism, Buddhism, Christianity, others

วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Orang Asli:ซาไก

Location:                          Highland and rain-forest jungles of Malay peninsula
Countries of residence:   Malaysia, Indonesia and Thailand
Total population:            149,512
Language:                        Aslian languages, Semelai, Temoq, etc.
Religion:                           Animism, Islam, Christianity

วันพุธที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Rohingya People:ชาวโรฮิงยา

The Rohingya PeopleCountry of origin:           Rakhine (Arakan), Myanmar
Countries of residence:  Myanmar, Bangladesh, Pakistan, Thailand, Malaysia, Saudi Arabia, India
Total population:            1,424,000 - 3,000,000
Language:                        Rohingya
Religion:                           Islam


Who are the Rohingyas?
The United Nations describes Rohingya as a religious and linguistic minority from western Myanmar. They are one of the most persecuted communities in the world. They haven't been recognised as citizens of Myanmar since its independence in 1948.

Where is the hometown of the Rohingyas?
The Rohingya people mostly live in Myanmar's Rakhine State, formerly known as Arakan State.

What faith do most Rohingyas believe in?
The Rohingya people practice Sunni Islam.


Why are the Rohingyas in trouble?
They have been persecuted and discriminated against for decades because they are not similar in looks, speak a different language and have a difference religion.

วันศุกร์ที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Message From Kru Ekachai - February

The Plight of the Stateless Rohingya 
Image credit:
http://www.mcot.net/site/content?id=50e2ba89150ba09e5e000373#.UREVHB1wqbE
In the last few weeks, the problem of a minority group in the ASEAN region has come to limelight. Yes, I am refering to the Muslim Rohingyas, a group of people who predominantly live in the isolated North Rakhine State of western Myanmar for generations. They were recently found in raids in Thailand’s southern border province of Songkhla after they fled their home country. What really happened to these poor souls?

Ethnic discrimination is one of the main causes of the present plight of minorities and the increasing flow of refugees around the world. The Muslim Rohingya issue is an old problem that has eluded solution. The United Nations estimates the Rohingya population in Myanmar at 800,000 , but the government does not recognize them as one of the country’s 135 ethnic groups. They have been living there without citizenship rights since 1982 due to the conflicts of the past. Alas, they are stateless and unwanted people. There is no place on earth for them to call home!

This minority group received much international attention after the riots broke out in Rakhine State since June last year. The Muslim Rohingya and Rakkine Buddhist attacked each other which lasted for weeks and resulted in the death of nearly 100 people. Thousands of Rohingyas fled their homes to seek an asylum in a third country. Malaysia has become the sole hope for them after Bangladesh crossed its borders. Thailand was merely a transit point for the Rohingya, not their intended destination. How this crisis can really be solved?

Thai government will shelter the Rohingya people for 6 months as a humanitarian aid and will seek talks to Myanmar and other countries to settle the fate of these illegal migrants. The problem is a demographic time bomb of Myanmar that the ASEAN region cannot afford to ignore.

Besides the stateless Rohingya Muslims, each of the Southeast Asian countries comprises many ethnic minorities of different sizes and types. Some of them still live in remote, mountainous or hill areas and their earlier lifestyles have escaped the full force of globalisation’s effects. ASEAN CORNER will take you to explore the unique minority ways of life and cultures throughout the month of February. Please stay connected and updated with all that's going on in the ASEAN region.

Kru Ekachai