วันเสาร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Orang Asli:ซาไก

Location:                          Highland and rain-forest jungles of Malay peninsula
Countries of residence:   Malaysia, Indonesia and Thailand
Total population:            149,512
Language:                        Aslian languages, Semelai, Temoq, etc.
Religion:                           Animism, Islam, Christianity

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น