วันจันทร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Conversation Questions for ASEAN Classroom

สำหรับเดือนกุมภาพันธ์นี้ขอนำเสนอคำถามที่ใช้สำหรับการสนทนาในหัวข้อที่เกี่ยวกับชาวโรฮิงญา ชนกลุ่มน้อยในประเทศเมียนมาร์ ที่ไร้แผ่นดินเป็นของตนเอง อีกหนึ่งปัญหาในภูมิภาคอาเซียนที่รอการแก้ไขอย่างจริงจังจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง

ทางบล็อก ASEAN CORNER หวังเป็นอย่างยิ่งว่า Conversation Questions for ASEAN Classroom จะช่วยให้นักเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับภูมิภาคอาเซียนในประเด็นต่างๆ ได้ดียิ่งขึ้น รวมไปถึงฝึกทักษะการคิดวิเคราะห์และเสริมการเรียนรู้ภาษาอังกฤษโดยเฉพาะอย่างยิ่งการพูด ได้ในคราวเดียวกัน


Conversation Questions
The Rohingya People
Image source:http://th.wikipedia.org/wiki
 • Who are the Rohingya?
 • What country is the hometown of the Rohingya?
 • What is the estimated number of Rohingya Muslims?
 • Where did the violence between Buddhists and Rohingya Muslims take place?
 • Why the Rohingya have fled their villages to a third country?
 • Why are so many Rohingya Muslims fleeing their home country?
 • Which country in the ASEAN region do the Rohingyas see as the sole hope to seek asylum?
 • Which faith do most Rohingya believe in?
 • Do the Rohingya have right to live in Myanmar? Why do you think so?
 • Who can tackle the problem of Rohingya people?
 • Do you agree with the government of Thailand that the Rohingya can stay in the country for six months at immigration centres?

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น