วันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Vocabulary Revision - February

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจจากบทความของบล็อก ASEAN CORNER เดือนกุมภาพันธ์

limelight (noun /คำนาม) 
Definition: the centre of public attention (สิ่งที่อยู่ในความสนใจของคนทั่วไป)
Sentence: The problem of the Muslim Rohingyas has come to limelight after the riots broke out in Rakhine State since June last year.

minority (noun /คำนาม) 
Definition: a small group of people who different from others in the country where they live (ชนกลุ่มน้อย)
Sentence: There are many minority groups in Southeast Asia.

plight (noun /คำนาม) 
Definition: a bad or difficult situation (สภาพการณ์ที่เลวร้าย)
Sentence: Ethnic discrimination is one of the main causes of the present plight of minorities in Southeast Asia.

discrimination (noun /คำนาม) 
Definition: treating one person or group worse than others  (การเลือกปฏิบัติ)
Sentence: Rohingya Muslims have suffered discrimination and harassment for decades.

refugee (noun /คำนาม) 
Definition: a person who has escaped from their own country for political or religious reasons.  (ผู้ลี้ภัย)
Sentence: Ten of thousands of Rohingya Muslims forced from their homes into refugee camps are living in a dire situation.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น