วันพุธที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Mlabri People:มลาบรี

Mlabri People
Location:                         Dense forests and high mountains
Countries of residence:  Laos, Thailand
Total population:            300
Language:                       Mlabri
Religion:                          Animism, Thevarada Buddhism

Reference:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น