วันจันทร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Karen People:ชาวกะเหรี่ยง

Karen People
Image source:http://en.wikipedia.org/wiki/File:Karen_women_at_Kyaikkami_Ye-Le_Pagoda.jpg
Location:                         Both in the mountains and on the plains
Countries of residence: Myanmar and Thailand
Total population:            7,000,000
Language:                       Karen languages
Religion:                          Animism, Theravada Buddhism, Christianity

Reference:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น