วันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2558

A Message From ASEAN CORNER

หนึ่งในประเด็นที่จะมีการหยิบยกขึ้นมาหารือในที่ประชุมสุดยอดผู้นำอาเซียนครั้งที่ 26 ซึ่งมาเลเซียเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่ 26-28 เมษายน

ข้อเสนอเรื่องเวลามาตรฐานอาเซียนเป็นแนวความคิดของนายโก๊ะ จก ตง อดีตนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์เมื่อปี 1995 และได้รับการสนับสนุนจากอดีตนายกรัฐมนตรีอับดุลลาห์ อาหมัด บาดาวี ของมาเลเซียเมื่อปี 2004


ข้อเสนอคือปรับไปใช้เวลา +8 UTC โดยมีเหตุผลสำคัญเพื่อให้เชื่อมโยงกับการทำธุรกรรมทางการเงินกับประเทศจีนและศูนย์กลางธุรกิจอย่างฮ่องกง

ปัจจุบันประเทศในอาเซียนแบ่งเวลามาตรฐานออกเป็น 4 เขต คือ
1. เมียนมาร์ใช้เวลา +6.30 UTC (ช้ากว่าไทยครึ่งชั่วโมง)
2. ไทย กัมพูชา ลาว และเวียดนาม ใช้เวลา +7.00 UTC
3. มาเลเซีย บรูไน สิงคโปร์ และฟิลิปปินส์ ใช้เวลา +8.00 UTC (เร็วกว่าไทย 1 ชั่วโมง)
4. อินโดนีเซีย แบ่งเวลามาตรฐานออกเป็น 3 เขต คือ +7.00 UTC +8.00 UTC และ +9.00 UTC