วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Laos Border Crossing Points / ด่านพรมแดนไทย-ลาว

 ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศลาวทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีระยะทางประมาณ 1,810  กิโลเมตร  โดยไทยและลาวมีจุดผ่านแดนถาวร (รวมด่านสากล) จำนวน 13 จุด ได้แก่

 ฝั่งไทย
ฝั่งลาว 
  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
Chiang Saen / Chiang Rai 
 เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
Ton Pheung / Bokeo 
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย
Chiang Khong / Chiang Rai 
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (ด่านสากล)
Huay Xai / Bokeo 
ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
Ban Huai Kon / Chalermprakiat / Nan
บ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี 
Ban Nam Ngoen / Muang Ngoen / Sayaboury
 ด่านปากห้วย อ.ท่าลี่ จ.เลย
Ban Pak Huai / Tha Li / Loei
เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี 
Kaen Tao / Sayaboury
อ.เชียงคาน จ.เลย 
Chiang Khan / Loei
 เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์
Sanakham / Vientiane
 ด่านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย
Ban Kok Pai / Pak Chom / Loei
บ้านวัง เมืองสานะคาม 
Ban Wang / Muang Sanakham
ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย 
Thai-Lao Freindship Bridge / Nong Khai
บ้านดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง กําแพงนครเวียงจันทน์
Hat Xai Fong / Vientiane
ด่านท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย 
Tha Sadet / Nong Khai
ท่าเดื่อ กําแพงนครเวียงจันทน์ 
Tha Deua / Vientiane
 ด่านบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
Bung Kan
เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ (ด่านสากล)
Paxan / Bolikhamsai 
อ.เมือง จ.นครพนม 
Nakhon Phanom 
เมืองท่าแขก แขวง คําม่วน (ด่านสากล) 
Thakhek / Khammouane
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
Mukdahan
เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต (ด่านสากล)
Kanthabuli / Savannakhet
 ด่านบ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
Ban Pak Saeng / Natan / Ubon Ratchathani
บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 
Lakhonpeng / Salawan
 ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
Chong Mek / Sirindhorn / 
Ubon Ratchathani
บ้านวังเต่า แขวงจําปาสัก (ด่านสากล) 
Vang Tao / Champasak


Image source :Wikipedia
ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


Information compiled by Ekachai Phaichamnan.

Last updated on 13 May 2012.

Source :
ไทยกับเพื่อนบ้าน  คอลัมน์รู้ไปโม้ด  หนังสือพิมพ์ข่าวสด. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TURONWIzVXdNakV4TURRMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHdOQzB4TVE9PQ== 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น