วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ASEAN Quiz ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 9


ASEAN CORNER พร้อมแบ่งปัน "ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 9" กับคุณครู นักเรียนและผู้ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทุกท่าน โดยคำถามชุดนี้เน้นไปที่ความรอบรู้เกี่ยวกับพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ คือประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซีย
ASEAN Quiz 9

2 ความคิดเห็น: