วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

English Grammar Quiz 4


ได้เวลามาเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนกันอีกครั้งแล้วครับกับ  English Grammar Quiz 4 สำหรับคำถามในชุดที่ 4 นี้นำเสนอหลักไวยากรณ์ในหัวข้อ The Comparative Degree หรือ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นกว่า ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคน,สัตว์ หรือสิ่งของสองสิ่งเท่านั้น โดยเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งมีคุณสมบัติมากหรือน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง  และการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นกว่านี้จะมีคำว่า than มาตามหลังในกรณีที่มีคำนาม, คำสรรพนามหรือประโยคตามหลัง than อีกทีหนึ่ง
English Grammar Quiz 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น