วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

True or False Quiz จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียนชุดที่ 4


จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบคำถามที่บล็อกอาเซียน คอร์เนอร์ ได้ตั้งใจทำขึ้นเพื่อทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป  ในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นคำถามชุดที่ 4 เน้นไปที่ความรอบรู้เกี่ยวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ
ASEAN CORNER -True or False Quiz # 4

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น