วันพฤหัสบดีที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

End of Month Review - May


จากจุดเริ่มต้นของบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ด้วยจำนวนการเข้าชมเพียง 50 ครั้งในเดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา นับจนถึงปัจจุบันมียอดเข้าชมทั้งสิ้นกว่า 158,794 ครั้ง โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากเปิดภาคเรียนใหม่ในเดือนพฤษภาคมมียอดเข้าชมสูงกว่า 65,000 ครั้ง จากข้อมูลดังกล่าวคงพอที่จะอนุมานได้ว่า ครูและนักเรียนมีความตื่นตัวมากยิ่งขึ้นเกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนของประเทศไทยในปี พ.. 2558 แต่ทั้งนี้ทั้งนั้น การเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่ประชาคมอาเซียนนั้นไม่ได้สิ้นสุดเพียงแค่การจัดตั้งศูนย์อาเซียนศึกษา ประดับธงชาติประเทศสมาชิกอาเซียน หรือแสดงตุ๊กตาประจำชาติอาเซียนเท่านั้น แต่เรายังต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของประเทศในภูมิภาคนี้อย่างถ่องแท้อีกด้วย เพื่อให้รู้เราและรู้เขา ยิ่งไปกว่านั้น ภาษาอังกฤษ ซึ่งได้รับการบัญญัติให้เป็นภาษาทำงานของประชาคมอาเซียนก็มีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเช่นกัน จึงเป็นที่มาของบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ที่มุ่งให้ความรู้เกี่ยวกับทุกแง่มุมของอาเซียนและสอดแทรกการเรียนรู้ภาษาอังกฤษผ่านคำถามในรูปแบบต่างๆ  และบล็อกแห่งนี้มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นฟันเฟืองเล็กๆ ร่วมขับเคลื่อนประเทศไทยสู่ประชาคมอาเซียน

เป็นประจำทุกสิ้นเดือนสำหรับการนำเสนอข้อมูลและสถิติต่างๆ ที่เกิดขึ้น ก่อนที่จะก้าวเข้าสู่เดือนใหม่ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้นว่า เดือนพฤษภาคมเป็นเดือนที่มียอดเข้าชมสูงที่สุดนับตั้งแต่บล็อกแห่งนี้ถือกำเนิดขึ้น โดย 5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดในเดือนที่ผ่านมา ได้แก่
1. National Costumes of ASEAN Member States           19,269       ครั้ง
2. ASEAN Currency                                                              9,366       ครั้ง
3. National Dishes of ASEAN                                               6,475       ครั้ง
4. The National Flag of Malaysia                                          5,149      ครั้ง
5. The National Flag of Vietnam                                           3,609      ครั้ง

ส่วนเพจ Asean Corner by Kru Ekachai อีกหนึ่งช่องทางในการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับอาเซียนก็มีผู้เข้าเยี่ยมชมในสัปดาห์ล่าสุดมากกว่า 4,300 ครั้ง  และเว็บไซต์ Scribd ซึ่งมีคำถามภาษาอังกฤษเกี่ยวกับอาเซียนให้ดาวน์โหลด มีผู้เข้าเยี่ยมชมทั้งสิ้นกว่า 1,300 ครั้ง

สำหรับในเดือนมิถุนายน บล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ได้เตรียมบทความใหม่ที่เป็นประโยชน์ต่อการเรียนรู้เกี่ยวกับอาเซียนให้กับทุกท่าน และแน่นอนว่า อาเซียน ควิซ ซึ่งเป็น ซิกเนเจอร์ ของบล็อกแห่งนี้  ก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนดังเช่นที่เป็นมา เชื่อว่าการแบ่งปันคือสิ่งที่ทำให้โลกใบนี้น่าอยู่มากยิ่งขึ้น มาร่วมเรียนรู้อาเซียนไปด้วยกันครับ

Kru Ekachai

วันอาทิตย์ที่ 20 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

English Grammar Quiz 4


ได้เวลามาเรียนรู้ไวยากรณ์ภาษาอังกฤษควบคู่ไปกับความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนกันอีกครั้งแล้วครับกับ  English Grammar Quiz 4 สำหรับคำถามในชุดที่ 4 นี้นำเสนอหลักไวยากรณ์ในหัวข้อ The Comparative Degree หรือ การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นกว่า ซึ่งเป็นการเปรียบเทียบระหว่างคน,สัตว์ หรือสิ่งของสองสิ่งเท่านั้น โดยเปรียบเทียบว่าสิ่งหนึ่งมีคุณสมบัติมากหรือน้อยกว่าอีกสิ่งหนึ่ง  และการเปรียบเทียบคำคุณศัพท์ในขั้นกว่านี้จะมีคำว่า than มาตามหลังในกรณีที่มีคำนาม, คำสรรพนามหรือประโยคตามหลัง than อีกทีหนึ่ง
English Grammar Quiz 4

วันพฤหัสบดีที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

True or False Quiz จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียนชุดที่ 4


จริงหรือเท็จเกร็ดความรู้อาเซียน เป็นอีกหนึ่งรูปแบบคำถามที่บล็อกอาเซียน คอร์เนอร์ ได้ตั้งใจทำขึ้นเพื่อทดสอบความรอบรู้เกี่ยวกับอาเซียนสำหรับนักเรียนและผู้สนใจทั่วไป  ในเดือนพฤษภาคมนี้เป็นคำถามชุดที่ 4 เน้นไปที่ความรอบรู้เกี่ยวพรมแดนระหว่างประเทศไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ
ASEAN CORNER -True or False Quiz # 4

วันอังคารที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

ASEAN Quiz ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 9


ASEAN CORNER พร้อมแบ่งปัน "ตอบปัญหาอาเซียนชุดที่ 9" กับคุณครู นักเรียนและผู้ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับอาเซียนทุกท่าน โดยคำถามชุดนี้เน้นไปที่ความรอบรู้เกี่ยวกับพรมแดนระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้านทั้ง 4 ประเทศ คือประเทศพม่า ประเทศลาว ประเทศกัมพูชาและประเทศมาเลเซีย
ASEAN Quiz 9

วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Malaysia Border Crossing Points / ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

Thailand shares its long border of 647 kilometres approximately with Malaysia on the south of the country. There are eight major official border crossing points between the two countries.
ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียทางด้านทิศใต้ มีระยะทางประมาณ 647  กิโลเมตร  โดยไทยและมาเลเซียมีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 8 จุด ได้แก่ 

 ฝั่งไทย 
 ฝั่งมาเลเซีย
  ด่านตากใบ อ.ตากใบ(ท่าเรือ) จ.นราธิวาส
Tak Bai/Narathiwat
  ด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน
Pengkalan Kubur/Kelantan 
 ด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
Sungai Golok/Narathiwat
 ด่านรัฐตูปันยัง รัฐกลันตัน
Rantau Panjang/Kelantan 
 ด่านเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
Betong/Yala
 ด่านเปิงกาลันฮูลู  รัฐเปรัก
Pengkalan Hulu/Perak 
ด่านสะเดา อ.สะเดา  จ.สงขลา 
Ban Dannok/Sadao/Songkhla
ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ 
Bukit Kayu Hitam/Kedah 
ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 
Padang Besar / Songkhla 
ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส 
Padang Besar/Perlis 
ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 
Ban Prakob / Na Thawi/Songkhla
ด่านดุเรียนบุรง รัฐเคดาห์ 
Durian Burung / Kedah 
ด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 
Wang Prachan/Satun
ด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส 
Wang Kelian/Perlis 
 ด่านสตูล(ท่าเรือ)
Tammalang pier/Satun
ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส 
Kuala Perlis/Perlis


Image credit :PlacesAndFoods.com
ด่านสะเดา อ.สะเดา  จ.สงขลา 
Image credit : PlacesAndFoods.com
ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ 


Information compiled by Ekachai Phaichamnan.

Last updated on 12 May 2012.

Sources :

ไทยกับเพื่อนบ้าน  คอลัมน์รู้ไปโม้ด  หนังสือพิมพ์ข่าวสด. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TURONWIzVXdNakV4TURRMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHdOQzB4TVE9PQ==

Thailand and Malaysia Border [Online].  Available:   http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia%E2%80%93Thailand_border


วันพุธที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Cambodia Border Crossing Points / ด่านพรมแดนไทย-กัมพูชา

ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศกัมพูชาทางด้านทิศตะวันออก มีระยะทางประมาณ 725  กิโลเมตร  โดยไทยและกัมพูชามีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 6 จุด ได้แก่

 ฝั่งไทย
 ฝั่งกัมพูชา
ด่านช่องสะงํา อ.ภูสิงห์ จ.ศรีสะเกษ 
Chong Sangam / Phusing / Si Sa Ket
ช่องสะงํา อำเภออัลลองเวง 
Anlong Veng
 ด่านช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
Chorng Chom / Kap Choeng / Surin
โอร์เสม็ด 
Osmach
 ด่านบ้านคลองลึก อ.อรัญประเทศ จ.สระแก้ว
Ban Khlong Luek /Aranya Prathes / Sa Kaeo
ปอยเปต จ.บันเตียเมียนเจย 
Poipet / Banteay Meanchey
 ด่านบ้านแหลม อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
Ban Laem / Phong Nam Ron / Chanthaburi
บ้านตวง จ.พระตะบอง 
Dong / Battambang
 ด่านบ้านผักกาด อ.โป่งน้ำร้อน จ.จันทบุรี
Ban Pakkard / Phong Nam Ron / Chanthaburi
เมืองพรม กรุงไพลิน จ.พระตะบอง 
Prom / Pailin / Battambang
 ด่านบ้านหาดเล็ก อ.คลองใหญ่ จ.ตราด
Ban Hat Lek / Khlong Yai / Trat
 จามเยียม จ.เกาะกง 
Charm Yeam / Koh Kong

Image source : Wikipedia
ด่านบ้านคลองลึก อำเภออรัญประเทศ จังหวัดสระแก้ว

Image source :Wikipedia
ด่านปอยเปต จังหวัดบันเตียเมียนเจย กัมพูชาInformation compiled by Ekachai Phaichamnan.

Last updated on 13 May 2012.

วันจันทร์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Laos Border Crossing Points / ด่านพรมแดนไทย-ลาว

 ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศลาวทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันออก มีระยะทางประมาณ 1,810  กิโลเมตร  โดยไทยและลาวมีจุดผ่านแดนถาวร (รวมด่านสากล) จำนวน 13 จุด ได้แก่

 ฝั่งไทย
ฝั่งลาว 
  อ.เชียงแสน จ.เชียงราย
Chiang Saen / Chiang Rai 
 เมืองต้นผึ้ง แขวงบ่อแก้ว
Ton Pheung / Bokeo 
 อ.เชียงของ จ.เชียงราย
Chiang Khong / Chiang Rai 
เมืองห้วยทราย แขวงบ่อแก้ว (ด่านสากล)
Huay Xai / Bokeo 
ด่านห้วยโก๋น อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน 
Ban Huai Kon / Chalermprakiat / Nan
บ้านน้ำเงิน เมืองเงิน แขวงไชยะบุลี 
Ban Nam Ngoen / Muang Ngoen / Sayaboury
 ด่านปากห้วย อ.ท่าลี่ จ.เลย
Ban Pak Huai / Tha Li / Loei
เมืองแก่นท้าว แขวงไชยะบุลี 
Kaen Tao / Sayaboury
อ.เชียงคาน จ.เลย 
Chiang Khan / Loei
 เมืองสานะคาม แขวงเวียงจันทน์
Sanakham / Vientiane
 ด่านคกไผ่ อ.ปากชม จ.เลย
Ban Kok Pai / Pak Chom / Loei
บ้านวัง เมืองสานะคาม 
Ban Wang / Muang Sanakham
ด่านสะพานมิตรภาพไทย-ลาว จ.หนองคาย 
Thai-Lao Freindship Bridge / Nong Khai
บ้านดงพูลี เมืองหาดทรายฟอง กําแพงนครเวียงจันทน์
Hat Xai Fong / Vientiane
ด่านท่าเสด็จ อ.เมือง จ.หนองคาย 
Tha Sadet / Nong Khai
ท่าเดื่อ กําแพงนครเวียงจันทน์ 
Tha Deua / Vientiane
 ด่านบึงกาฬ จ.บึงกาฬ 
Bung Kan
เมืองปากซัน แขวงบอลิคําไซ (ด่านสากล)
Paxan / Bolikhamsai 
อ.เมือง จ.นครพนม 
Nakhon Phanom 
เมืองท่าแขก แขวง คําม่วน (ด่านสากล) 
Thakhek / Khammouane
อ.เมือง จ.มุกดาหาร 
Mukdahan
เมืองคันทะบุลี แขวงสะหวันนะเขต (ด่านสากล)
Kanthabuli / Savannakhet
 ด่านบ้านปากแซง อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี
Ban Pak Saeng / Natan / Ubon Ratchathani
บ้านปากตะพาน เมืองละคอนเพ็ง แขวงสาละวัน 
Lakhonpeng / Salawan
 ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี
Chong Mek / Sirindhorn / 
Ubon Ratchathani
บ้านวังเต่า แขวงจําปาสัก (ด่านสากล) 
Vang Tao / Champasak


Image source :Wikipedia
ด่านช่องเม็ก อ.สิรินธร จ.อุบลราชธานี


Information compiled by Ekachai Phaichamnan.

Last updated on 13 May 2012.

Source :
ไทยกับเพื่อนบ้าน  คอลัมน์รู้ไปโม้ด  หนังสือพิมพ์ข่าวสด. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TURONWIzVXdNakV4TURRMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHdOQzB4TVE9PQ== 

วันอาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Myanmar Border Crossing Points / ด่านพรมแดนไทย-พม่า

Thailand and Myanmar share the long border of 2,400 kilometres approximately on the north and west of the country. The border stretches from the Golden Triangle to Kaw Thaung in the south. There are 10 Thai provinces that share the border with Myanmar. At present there are three major official border crossing points from north to south, they are : (1) Mae Sai - Thachiliek, (2) Mae Sot - Myawaddy, and (3) Ranong - Kaw Thaung. In addition, there are many other smaller and unofficial border crossings in many places.


ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อกับประเทศพม่าทางด้านทิศเหนือและทิศตะวันตกเป็นระยะทางกว่า 2,400 กิโลเมตร ซึ่งนับเป็นระยะทางที่ยาวที่สุดเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านของไทยทั้งหมดและมีจังหวัดชายแดนถึง 10 จังหวัดของไทยที่ติดต่อกับพม่าประกอบด้วย เชียงราย, แม่ฮ่องสอน, เชียงใหม่, ตาก, กาญจนบุรี, ราชบุรี, เพชรบุรี, ประจวบคีรีขันธ์, ชุมพรและระนอง  โดยไทยมีจุดผ่านแดนถาวรกับประเทศพม่าจำนวน  3  จุดได้แก่

1. ฝั่งไทย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ฝั่งพม่า เมืองท่าขี้เหล็ก รัฐฉาน 
   Image credit : 

2. ฝั่งไทย อ.แม่สอด จ.ตาก ฝั่งพม่า เมืองเมียวดี รัฐกะเหรี่ยง
Image credit :  

3. ฝั่งไทย อ.เมือง จ.ระนอง ฝั่งพม่า เมืองเกาะสอง ภาคตะนาวศรี


Source :
ไทยกับเพื่อนบ้าน  คอลัมน์รู้ไปโม้ด  หนังสือพิมพ์ข่าวสด. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TURONWIzVXdNakV4TURRMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHdOQzB4TVE9PQ==

วันเสาร์ที่ 5 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Its Neighbouring Countries - ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

Thailand is a country located at the centre of the Indochina peninsula in Southeast Asia. It is borderd to the north by Myanmar and Laos, to the east by Laos and Cambodia, to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia and to the west by Andaman Sea and Myanmar.

ประ เทศไทยมีอาณาเขตติดต่อกับพรมแดนประเทศเพื่อนบ้าน 4 ประเทศ คือ ทิศเหนือ ได้แก่ พม่า และลาว, ทิศตะวันออก ได้แก่ ลาว และกัมพูชา, ทิศตะวันตก ได้แก่ พม่า และทิศใต้ ได้แก่ มาเลเซีย ทั้งนี้ประเทศไทยมีพรมแดนติดต่อประเทศพม่าเป็นระยะทางยาวที่สุด คือ 2,400 กิโลเมตร รองลงไปคือประเทศลาว ระยะทาง 1,810 กิโลเมตร, ประเทศกัมพูชา ระยะทาง 725 กิโลเมตร และประเทศมาเลเซีย ระยะทาง 647 กิโลเมตร

Sources:
"Thailand.". [Online]. Available: http://en.wikipedia.org/wiki/Thailand
" ไทยกับเพื่อนบ้าน". [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TURONWIzVXdNakV4TURRMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHdOQzB4TVE9PQ==


วันพฤหัสบดีที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Message From Kru Ekachai - May


Going Back to School

Image credit : Dixie Allan

How time flies! The first day of school is getting nearer. There is a lot of excitement in store for our pupils, including new books to read, new friends to meet, and new skills to master. Moreover, some of them will definietly get tablet computers to enhance their learning. 

According to the Ministry of Education, Chinese tablet computers will be delivered into the hands of all Thai first grade students by the time the next semester begins or maybe a couple of months later. However, The One Tablet Per Child Scheme has faced criticism from some academics, politicians and parents who believe that money could be better invested in other areas and young kids are not ready to use the devices. But its supporters believe that an early age of the students is not the matter and it will benefit them when top-notch technology is deployed to assist learning. As a Prathom 1 teacher, I’ll wait and see how the policy goes before I make my comments. It's too early to jump the gun! 

Judging from the amount of traffic, ASEAN CORNER may reach 100,000 pageviews within this month. I couldn’t wait for that wonderful moment. Thank you very much indeed is what I can say to all of you who tremendously support the blog in the very first place. And I promise to provide the content that truly fits your interests. 

Last but not least, It’s my great pleasure to know that some teachers will integrate the content available on AC into their classes. Finally, my persistence bears fruit. Providing Asean knowledge to students and teachers is the sole mission of mine, so I’ve thrown myself with heart and soul into the blog. Let’s pave the way towards the Asean Community for our students before it’s too late.

Enjoy sharing knowledge,

Kru Ekachai