วันศุกร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2557

End-of-Month Review

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนตุลาคม 2557 เดือนนี้มีการเข้าเยี่ยมชมบทความต่างๆ ของบล็อกจำนวนทั้งสิ้น 80,687 ครั้ง โดยมีการเข้าชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 5 ตุลาคม จำนวน 5,134 ครั้ง 

5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนตุลาคม 2557


1. ASEAN Quiz 6  จำนวน 13,165 ครั้ง 

2. ASEAN QUIZ 1    จำนวน 12,752 ครั้ง

3. ASEAN Currency จำนวน 12,011 ครั้ง

4. ASEAN QUIZ 2     จำนวน  9,126 ครั้ง

5. ASEAN QUIZ 24    จำนวน 8,511 ครั้ง

วันพุธที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2557

English Vocabulary Quiz:เพิ่มศัพท์กับอาเซียนคอร์เนอร์

รวบรวมคำศัพท์ภาษาอังกฤษน่ารู้จากคำถาม ASEAN QUIZ ชุดที่ 47 มาจัดทำเป็นคำถามทดสอบความรู้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ 

วันศุกร์ที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2557

A Message From ASEAN CORNER

The 3rd Anniversary of ASEAN CORNER


บล็อกอาเซียนคอร์เนอร์กำลังจะมีอายุครบ 3 ปีในช่วงปลายเดือนตุลาคมนี้ รู้สึกดีใจเป็นอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสให้ความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนในหลากหลายแง่มุมแก่คุณครูและนักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศ รวมไปถึงคุณครูและนักเรียนจากประเทศเพื่อนบ้านอาเซียน

ASEAN QUIZ ถือเป็นผลงานที่มีความโดดเด่นมากที่สุดของบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ปัจจุบันข้อสอบชุดต่างๆ ได้เผยแพร่ไปสู่โรงเรียนทั่วประเทศทั้งระดับประถมศึกษาและมัธยมศึกษา ทำให้บล็อกเป็นแหล่งเรียนรู้ที่สำคัญของนักเรียนที่เข้าร่วมการแข่งขัน ASEAN QUIZ ในระดับต่างๆ

เพื่อเป็นการขอบคุณสำหรับคุณครูที่ติดตามบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์มาอย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำข้อสอบชุดพิเศษ 3 ปีบล็อกอาเซียนคอร์เนอร์ ขึ้นทั้งฉบับภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เพื่อแจกให้แก่โรงเรียนต่างๆ ได้นำไปใช้สำหรับการจัดการเรียนการสอนในรายวิชาอาเซียนศึกษา หรือภาษาอังกฤษ โรงเรียนที่สนใจข้อสอบสามารถส่งหนังสือขอความอนุเคราะห์ข้อสอบอาเซียนมาได้ที่ aseancorner2012@gmail.com

สำหรับในปีที่ 4 ทางบล็อกก็ยังมีความมุ่งมั่นที่จะนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนที่น่าสนใจ ทันยุคสมัย เพื่อให้คุณครูทุกท่านและนักเรียนทุกคนที่แวะมาที่นี่ ได้ก้าวทันทุกความเปลี่ยนแปลงของภูมิภาคแห่งนี้

Kru Ekachai