วันพฤหัสบดีที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2557

A Message From ASEAN CORNER

ได้เวลาเดินทางเข้าสู่ช่วงครึ่งปีหลังของปี 2557 กับบล็อก ASEAN CORNER ที่มุ่งมั่นให้ความรู้หลากหลายแง่มุมเกี่ยวกับประชาคมอาเซียนแก่ครู นักเรียน นักศึกษาและผู้ที่สนใจทั่วไปในรูปแบบสองภาษา มาตั้งแต่ปลายปี 2554

ปัจจุบันบล็อก ASEAN CORNER มียอดเข้าชมแล้วกว่า 3,300,000 กว่าครั้ง เกินความคาดหมายของผู้ที่อยู่เบื้องหลังบล็อกนี้ไปมาก และกำลังเดินหน้าสู่ยอดเข้าชม 4 ล้านครั้ง ต่อไป โดยบทความเกี่ยวกับคำถามอาเซียน ซึ่งถือเป็นผลงานที่โดดเด่นของบล็อก ได้รับความนิยมเป็นอย่างสูงจากครูและนักเรียนในประเทศไทย ประเทศสมาชิกอาเซียนอื่นๆ และจากอีกหลายประเทศทั่วโลก ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของบล็อกเล็กๆ รูปแบบธรรมดาแห่งนี้

เพื่อเป็นการแสดงความขอบคุณแก่ผู้ที่แวะเวียนมาเยี่ยมเยือนที่นี่ ทางบล็อก ASEAN CORNER จึงได้จัดทำ ASEAN QUIZ ฉบับภาษาไทย ขึ้นเพื่อเป็นแนวทางสำหรับคุณครูในการจัดการเรียนการสอน การเตรียมตัวสำหรับเข้าแข่งขันกิจกรรม ASEAN QUIZ ในระดับต่างๆ ตั้งแต่ระดับเครือข่ายโรงเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ระดับภาคและระดับชาติต่อไป รวมไปถึงผู้สนใจทั่วไปที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนขอบคุณสำหรับคำชื่นชม กำลังใจ ข้อเสนอแนะ และความปรารถนาดี จากคุณครูและนักเรียนจากทั่วทุกภาคของประเทศไทยและต่างประเทศ ถือเป็นแรงผลักดันสำคัญที่จะช่วยให้ผู้ที่อยู่เบื้องหลังบล็อกแห่งนี้ สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์แก่การเพิ่มพูนความรู้เพื่อเตรียมตัวรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเรียนรู้ภาษาอังกฤษควบคู่กันไป

Kru Ekachai

วันจันทร์ที่ 30 มิถุนายน พ.ศ. 2557

End-of-Month Review

สรุปสถิติการเข้าเยี่ยมชมบล็อก ASEAN CORNER เดือนมิถุนายน 2557 เดือนนี้มีการเข้าเยี่ยมชมบทความต่างๆ ของบล็อกจำนวนทั้งสิ้น 67,098 ครั้ง โดยมีการเข้าชมบล็อกสูงสุดเมื่อวันที่ 30 มิถุนายน จำนวน 2,765 ครั้ง 


5 อันดับบทความที่มีผู้เข้าชมสูงสุดเดือนพฤษภาคม 2557


1. ASEAN Currency      13,018 ครั้ง

2. National Dishes of ASEAN    6,329  ครั้ง

3. National Costumes of ASEAN Member States   2,355   ครั้ง

4. National Flowers of 10 ASEAN Countries      4,633   ครั้ง

5. ASEAN Motto     2,591   ครั้ง