วันศุกร์ที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

Thailand and Malaysia Border Crossing Points / ด่านพรมแดนไทย-มาเลเซีย

Thailand shares its long border of 647 kilometres approximately with Malaysia on the south of the country. There are eight major official border crossing points between the two countries.
ประเทศไทยมีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซียทางด้านทิศใต้ มีระยะทางประมาณ 647  กิโลเมตร  โดยไทยและมาเลเซียมีจุดผ่านแดนถาวรจำนวน 8 จุด ได้แก่ 

 ฝั่งไทย 
 ฝั่งมาเลเซีย
  ด่านตากใบ อ.ตากใบ(ท่าเรือ) จ.นราธิวาส
Tak Bai/Narathiwat
  ด่านเป็งกาลันกูโบ รัฐกลันตัน
Pengkalan Kubur/Kelantan 
 ด่านสุไหงโก-ลก จ.นราธิวาส
Sungai Golok/Narathiwat
 ด่านรัฐตูปันยัง รัฐกลันตัน
Rantau Panjang/Kelantan 
 ด่านเบตง อ.เบตง จ.ยะลา
Betong/Yala
 ด่านเปิงกาลันฮูลู  รัฐเปรัก
Pengkalan Hulu/Perak 
ด่านสะเดา อ.สะเดา  จ.สงขลา 
Ban Dannok/Sadao/Songkhla
ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ 
Bukit Kayu Hitam/Kedah 
ด่านปาดังเบซาร์ อ.สะเดา จ.สงขลา 
Padang Besar / Songkhla 
ด่านปาดังเบซาร์ รัฐเปอร์ลิส 
Padang Besar/Perlis 
ด่านบ้านประกอบ อ.นาทวี จ.สงขลา 
Ban Prakob / Na Thawi/Songkhla
ด่านดุเรียนบุรง รัฐเคดาห์ 
Durian Burung / Kedah 
ด่านวังประจัน อ.ควนโดน จ.สตูล 
Wang Prachan/Satun
ด่านวังเกลียน รัฐเปอร์ลิส 
Wang Kelian/Perlis 
 ด่านสตูล(ท่าเรือ)
Tammalang pier/Satun
ท่าเรือกัวลาเปอร์ลิส รัฐเปอร์ลิส 
Kuala Perlis/Perlis


Image credit :PlacesAndFoods.com
ด่านสะเดา อ.สะเดา  จ.สงขลา 
Image credit : PlacesAndFoods.com
ด่านบูกิตกายูฮิตัม รัฐเคดาห์ 


Information compiled by Ekachai Phaichamnan.

Last updated on 12 May 2012.

Sources :

ไทยกับเพื่อนบ้าน  คอลัมน์รู้ไปโม้ด  หนังสือพิมพ์ข่าวสด. [ออนไลน์].  เข้าถึงได้จาก:  http://www.khaosod.co.th/view_news.phpnewsid=TURONWIzVXdNakV4TURRMU5RPT0=&sectionid=Y25Wd1lXbHRiMlJs&day=TWpBeE1pMHdOQzB4TVE9PQ==

Thailand and Malaysia Border [Online].  Available:   http://en.wikipedia.org/wiki/Malaysia%E2%80%93Thailand_border


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น