วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Vietnam ประเทศเวียดนาม

Where is Vietnam?
Image source : UNdata
Vietnam is the easternmost country on the Indochina Peninsula in Southeast Asia. It is officially known as the Socialist Republic of Vietnam. The country is bordered by China to the north, Laos to the northwest, Cambodia to the southwest, and the south China Sea. 


ประเทศเวียดนาม (เวียดนาม: Vietnam) มีชื่ออย่างเป็นทางการคือ สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม  เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ตั้งอยู่ทางด้านตะวันออกสุดของคาบสมุทรอินโดจีน มีพรมแดนติดกับประเทศจีนทางทิศเหนือ ประเทศลาว และประเทศกัมพูชา ทางทิศตะวันตก และอ่าวตังเกี๋ย ทะเลจีนใต้ ทางทิศตะวันออก หรือในภาษาเวียดนามเรียกว่า ทะเลตะวันออก 


What is the capital of Vietnam?
Image source: Wikipedia
Hanoi is the capital city of Vietnam and the country's second largest city. It is situated in northern Vietnam on the western bank of the Red River. Hanoi is located at 1,760 km north of Ho Chi Minh City. From 1954 to 1976, it was the capital of North Vietnam. Its population in 2009 was estimated at 9.1 million.


ฮานอย เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของประเทศเวียดนาม ตั้งอยู่ทางตอนเหนือของประเทศบนฝั่งขวาของแม่น้ำแดง ห่างจากนครโฮจิมินห์ ซึ่งเป็นเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศประมาณ 1,760 กิโลเมตร ในอดีตฮานอยเคยเป็นเมืองหลวงของเวียดนามเหนือ ระหว่าง พ.ศ.2497 ถึง พ.ศ.2519  ปัจจุบันมีประชากรอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ราว 9 ล้านคน (ข้อมูลปี 2549)

Information compiled by Ekachai Phaichamnan.
Last updated : April 19th , 2012.

Sources:
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/254479/Hanoi
http://en.wikipedia.org/wiki/Hanoi

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น