วันพุธที่ 23 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ASEAN Corner News Roundup : Ban Ki-moon visited Thailand amid flood crisis


United Nations Secretary General Ban Ki Moon made an official visit to Thailand on reassuring the Thai people that the United Nations remains committed to helping Thailand through its current flood crisis.
During his trip, Mr. Ban visited flood affected areas and evacuation centers, which have been providing shelter for those whose homes have been inundated.

United Nations Secretary General  เลขาธิการองค์การสหประชาชาติ
an official visit - a formal visit   การเยือนอย่างเป็นทางการ
current - of the present time ปัจจุบัน
flood - a large amount of water covering an area that is usually dry 
            น้ำท่วม
crisis - a situation that has reached an extremely difficult or dangerous point ช่วงวิกฤต
evacuation center  - a safer place for flood victims ศูนย์ช่วยเหลือผู้ประสบภัย (น้ำท่วม)
shelter - a place where people are protected from danger or bad weather
  ที่หลบภัย   
inundate – to flood; to submerge ท่วม, ทำให้จมลงใต้น้ำ
ข้อมูลจาก www. presstv.ir
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น