วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Laos ประเทศลาว

Where is Laos?
Image credit : UNdata

Laos, officially the Lao People's Democratic Republic, is a landlocked country in Southeast Asia.The country is bordered by Myanmar and China in the northwest, Vietnam to the east. Cambodia to the south and Thailand to the west. Its population was estimated to be 6.5 million in 2012.

ประเทศลาว หรือชื่ออย่างเป็นทางการ คือ สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (ลาว: ສາທາລະນະລັດປະຊາທິປະໄຕປະຊາຊົນລາວ, อักษรย่อ: ສປປ.ລາວ)เป็นประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งไม่มีทางออกสู่ทะเล  มีพรมแดนติดจีนและพม่าทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ ติดต่อกับ เวียดนามทางทิศตะวันออก ติดต่อกับกัมพูชาทางทิศใต้ และติดต่อกับประเทศไทยทางทิศตะวันตก


What is the capital of Laos?
Image credit : Wikimedia Commons

Vientiane ( Viangchan) is the capital and largest city of Laos. It is situated on a plain just northeast of the Mekong River. The estimated population of the city is 754,000 (2009).

กรุงเวียงจันทน์  เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ตั้งอยู่ในลุ่มแม่น้ำโขง ปัจจุบันเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจที่สำคัญของประเทศ มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่ในเมืองหลวงแห่งนี้ราว 754,000 คน (ข้อมูลปี 2552)

Information compiled by Ekachai Phaichamnan.
Last updated : April 19th, 2012.


Sources:

2 ความคิดเห็น: