วันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

National Flowers of 10 ASEAN Countries ดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

บุปผาอันงดงามแห่งอาเซียนทั้ง 10 ประเทศที่ผลิดอก ออกใบ แตกกอ ต่อยอดวันแล้ววันเล่า นอกจากบ่งบอกเอกลักษณ์ความเป็นชาติแล้ว ยังอ้างอิงถึงภูมิศาสตร์ที่ตั้งถิ่นฐานของประเทศนั้นๆ อีกด้วย
Simpor 

ดอก Simpor (Dillenia suffruticosa) เป็นดอกไม้ที่มีกลีบดอกขนาดใหญ่สีเหลือง เมื่อบานเต็มที่กลีบดอกจะบานออกคล้ายกับร่ม รูปดอก Simpor พบได้ในธนบัตรราคา 1 ดอลลาร์ ของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม และถูกใช้อย่างแพร่หลายในด้านศิลปะการออกแบบงานฝีมือพื้นเมือง ดอก Simpor พบทั่วไปตามแม่น้ำของประเทศบรูไน ดารุสซาลาม โดยเฉพาะแม่น้ำ Tem-burong และยังพบตามบึง หรือบริเวณที่มีทรายสีขาว ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ชนิดนี้นำมาใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย เช่น ใช้ในการรักษาบาดแผล
The Simpor (Dillenia Suffruticosa) tree has large bright yellow petals and large leaves. When fully in bloom, the petals spreading out like an umbrella. The image of the Simpor flower is found on the Brunei one-dollar bank note. It is also widely used in Brunei in art design for traditional handicrafts. The Simpor is commonly found along the rivers in Brunei, especially the Temburong River, and also at swamp or white sand areas. Most parts of the tree have multiple uses, for instance, the treatment of wounds.

Rumdul

ดอก Rumdul หรือ ดอกลำดวน เป็นดอกสีขาวเหลืองอยู่บนใบเดี่ยว มีกลิ่นหอมในเวลาค่ำ เนื่องจากกลิ่นหอมนี้เองทำให้ในอดีตมักเปรียบดอกลำดวนกับผู้หญิงเขมร ต้นลำดวนมีความสูง 8-12 เมตร พบได้ทั่วไปในประเทศกัมพูชา และนิยมปลูกในสวนสาธารณะ 
The Rumdul (Mitrella Mesnyi) bears a small yellowish-white flower with a single alternate leaf. The flower produces a distinctive fragrance which is prominent in the evening. Due to its attractive scent, the Khmer women had often been compared to the Rumdul flower during the ancient times. The Rumdul tree, which grows to a height of 8 -12 meters, can be seen almost everywhere in Cambodia, and is often planted as a decorative tree in public parks.


Moon Orchid

ดอก Moon Orchid หรือ กล้วยไม้ราตรี เป็นกล้วยไม้ในสายพันธุ์ Phalaenopsis amabilis ซึ่งเป็นหนึ่งในสามของดอกไม้ประจำชาติอินโดนีเซีย โดยดอกไม้ประจำชาติที่เหลือ คือ ดอก Jasmin-num sambac และดอก Rafflesia arnoldii ดอก Moon Orchid เป็นหนึ่งในบรรดาดอกกล้วยไม้ที่บานนานที่สุด โดยช่อดอกสามารถแตกกิ่งและอยู่ได้นานถึง 2-6 เดือน โดยปกติดอก Moon Orchid จะบาน 2-3 ครั้งต่อปี ก่อนจะโตเต็มที่ สามารถเจริญเติบโตได้ดีในอากาศชื้น จึงมักพบทั่วไปในที่ราบต่ำของประเทศอินโดนีเซีย

The Moon Orchid or Angrek bulan (Phalaenopsis Amabilis) is one of Indonesia’s three national flowers. The other two are Jasminum sambac and the Rafflesia arnoldii. The Moon Orchid is one of the longest blooming orchids. The inflorescence are branched and can last from two to six months before dropping. The Moon Orchid usually blooms two to three times a year once it has reached maturity. It thrives in moist temperature so it is widely found in the lowlands of Indonesia.


 Champa

ดอก Champa หรือ ดอกลีลาวดี เป็นดอกไม้ประจำชาติ และเป็นสัญลักษณ์ของประเทศลาว มีกลิ่นหอม และมีหลายสี เช่น สีแดง สีเหลือง สีชมพู และโทนสีอ่อนต่างๆ ดอก Champa เป็นตัวแทนของความจริงใจ และความสุขในชีวิต จึงนิยมใช้ประดับในพิธีต่างๆ หรือทำเป็นพวงมาลัยเพื่อต้อนรับแขก ดอก Champa บานทุกวัน และอยู่ได้นาน จึงมักปลูกอย่างแพร่หลาย และเห็นได้ชัดเจนโดยเฉพาะในบริเวณวัด
The Dok Champa (Plumeria) is the national flower and official symbol of Lao PDR. The waxy flower with a sweet scent can be found in many colors: red, yellow, pink and multiple pastels. For the Lao people, Dok Champa represents sincerity and joy in life. The flower is often used as a decoration in ceremonies or made into a garland to welcoming guests. The Dok Champa blooms everyday and lasts a long time. The trees are planted throughout the country and in particular, can be seen near the monastic areas.


Bunga raya

ดอก Bunga raya หรือ ดอกพู่ระหง เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศมาเลเซีย กลีบดอก 5 กลีบของดอก Bunga raya เป็นตัวแทน 5 หลักการแห่งความเป็นชาติของประเทศมาเลเซีย ซึ่งเป็นปรัชญาเพื่อเสริมสร้างความเป็นปึกแผ่นและความอดทนในชาติ ดอก Bunga raya พบได้ทั่วไปในประเทศมาเลเซีย และบางส่วนของต้นสามารถนำมาใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ และความงามได้อีกด้วย 

The five-petaled Bunga raya (Hibiscus Rosa-Sinensis) has been Malaysia’s national flower since 1960. Symbolically, the five petals of the bunga raya represent the “Five Principles of Nationhood” – Malaysia’s national philosophy in strengthening national unity and tolerance -- while the red colour represents courage. The flower can be found throughout the country and parts of the Bunga raya’s shrub have medicinal and cosmetic uses.

Padauk 

ดอก Padauk หรือ ดอกประดู่ ผลิดอกสีเหลืองทองและส่งกลิ่นหอมหลังฤดูฝนแรกของเดือนเมษายน ซึ่งเป็นเวลาเดียวกับการเฉลิมฉลองปีใหม่ของประเทศพม่า เมื่อผลิดอก ต้นของดอก Paduak จะเป็นสีทองตลอดทั้งคืน ชาวพม่าจึงถือว่าต้น Padauk เป็นสัญลักษณ์ของความแข็งแรง และความทนทาน ดอกไม้ชนิดนี้ยังหมายถึงวัยหนุ่มสาว และความรัก ดอก Padauk เป็นดอกไม้ที่ขาดไม่ได้ในงานประเพณีและพิธีทางศาสนา จึงพบมากในประเทศพม่า นอกจากนี้ ลำต้นยังสมารถนำไปทำเครื่องเรือนได้อีกด้วย
The Padauk (Pterocarpus Indicus) blossoms in tiny fragrant yellow-gold flowers after the first showers in April, coinciding with the Myanmar New Year festival. Once in bloom, the entire tree turns gold overnight. The Myanmar people regard the Paduak tree as the symbol of strength and durability. The beautiful flower also signifies youth, love and romance. The flower plays an indispensable part in traditional and religious ceremonies. The Padauk can be found throughout the country. The wood of the tree is also used for making furniture.
 

Sampaguita Jasmine 
 
ดอก Sampaguita Jasmine  เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศฟิลิปปินส์ตั้งแต่ปี 1934 ดอก Sampaguita มีกลีบดอกรูปดาวสีขาวที่บานตลอดทั้งปี โดยจะแย้มดอกในตอนกลางคืนและส่งกลิ่นหอมประมาณหนึ่งวัน สำหรับประชาชนชาวฟิลิปปินส์ ดอกไม้ชนิดนี้เป็นสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความเรียบง่าย ความอ่อนน้อมถ่อมตน และความเข้มแข็ง การผลิบานของดอก Sampaguita ถูกนำมาเฉลิมฉลองในตำนานเรื่องเล่าและบทเพลงของประเทศฟิลิปปินส์ โดยมีความเชื่อว่าดอกไม้ชนิดนี้มีที่มาจากแถบ Himalaya ในศตวรรษที่ 17
The Sampaguita Jasmine (Arabian Jasmine) was adopted as the national flower of the Philippines since 1934.  The Sampaguita bears a white, star-shaped flower which blooms for the full year. The flower opens at night and lasts for about one day, producing a unique sweet scent. For the Filipino people, the flower is the symbol of purity, simplicity, humility and strength. Its blossom is celebrated in Philippine legends, stories and songs. It is believed that the flower was brought from the Himalayan areas to the Philippines in the 17th century.

Vanda Miss Joaquim 
 
ดอก Vanda Miss Joaquim เป็นดอกกล้วยไม้ที่เป็นที่รู้จักมาที่สุดในประเทศสิงคโปร์ โดยตั้งชื่อตามผู้ผสมพันธุ์ ด้วยสีม่วงและรูปลักษณ์ที่สวยงาม อีกทั้งบานตลอดปี ทำให้ดอกไม้ชนิดนี้ถูกยกสถานะให้เป็นดอกไม้ประจำชาติของประเทศสิงคโปร์ ตั้งแต่ปี 1981 Vanda Miss Joaquim พบได้ทั่วไปในประเทศสิงคโปร์ 
The best known orchid in Singapore is the national flower, Vanda Miss Joaquim. The orchid is a hybrid and was named after its breeder. The orchid bears an exquisitely beautiful (purple) color and shape. It blooms throughout the year. Its unique features won it the status of the official national flower of Singapore, over forty contenders, in 1981. Vanda Miss Joaquim is commonly planted in Singapore.

  
Ratchaphreuk 
 
ต้น Ratchaphruek หรือ ต้นราชพฤกษ์ มีช่อดอกสีเหลืองที่สวยงาม ชาวไทยถือว่าสีเหลืองของดอกไม้ชนิดนี้ คือ สีของพระพุทธศาสนาและความรุ่งโรจน์ อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของความสามัคคีปรองดองของคนไทย ดอกราชพฤกษ์จะเริ่มบานตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนพฤษภาคม ขณะผลิบานต้นจะทิ้งใบเหลือเพียงดอกสีเหลืองอร่าม ดอกราชพฤกษ์เป็นที่รู้จักทั่วไปในประเทศไทย และปลูกอย่างแพร่หลายตามแนวถนน 
The Ratchaphruek (Cassia Fistula Linn) tree bears beautiful yellow cluster-shaped flowers. The Thai people regard its yellow hue as the colour of Buddhism and the colour of glory. Ratchaphruek blooms annually from February to May and symbolises the unity and harmony of the Thai people. While the flowers are blossoming, the tree sheds its leaves, leaving only bright yellow flowers hanging on its branches. The Ratchaphruek is widely known in Thailand and is grown in abundance along the roadsides.

 Lotus

ดอก Lotus หรือ ดอกบัว เป็นดอกไม้ที่ชาวเวียดนามถือว่าเป็น 1 ใน 4 ของพันธุ์ไม้ที่มีความสง่างาม ซึ่งประกอบไปด้วย ต้นสน ต้นไผ่ และต้นเบญจมาศ ดอกบัวเป็นที่รู้จักในนาม ดอกไม้แห่ง รุ่งอรุณพบได้ทั่วไปตามแหล่งน้ำของประเทศเวียดนาม สำหรับชาวเวียดนามแล้ว ดอกบัวคือสัญลักษณ์ของความบริสุทธิ์ ความผูกพัน และการมองโลกในแง่ดี ความสง่างามของดอกบัวมักถูกกล่าวถึงในบทกลอน และเพลงพื้นเมืองของประเทศเวียดนาม

The people of Viet Nam regard the Lotus as one of the four graceful flowers and plants, along with the pine, bamboo, and chrysanthemum. Known as the ‘flower of the dawn’, the Lotus is found throughout the country at lakes and ponds.  To the Vietnamese, the lotus is the symbol of purity, commitment and optimism for the future. The elegance of the lotus is often cited in the Vietnamese folk songs and poems.     ข้อมูลและภาพประกอบจาก  
หนังสือบันทึกการเดินทางอาเซียน  โดยกรมอาเซียน กระทรวงการต่างประเทศ 


Last updated on July 21st, 2013.

11 ความคิดเห็น:

 1. Please leave a comment. I love comments to my blog.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. สวัสดีทุกคน,
   ฉันชื่อนายรัสเซลซิม ฉันอาศัยอยู่ในฮอลแลนด์และฉันเป็นคนมีความสุขในวันนี้? และฉันบอกตัวเองว่าผู้ให้กู้ใด ๆ ที่ช่วยฉันและครอบครัวของฉันจากสถานการณ์ที่น่าสงสารของเราฉันจะดูคนที่กำลังมองหาเงินกู้ให้เขาใด ๆ เขาให้ความสุขกับฉันและครอบครัวของฉันฉันอยู่ในความต้องการของเงินกู้ยืมของ $ 300,000.00 เพื่อเริ่มต้นชีวิตของฉันทั้งหมดเป็นฉันเป็นพ่อเดียวกับ 2 เด็กฉันได้พบกับความซื่อสัตย์นี้และอัลลอฮ์กลัวผู้ให้กู้เงินกู้ชายที่ช่วยฉันด้วยเงินกู้ $ 300,000.00 เขาเป็นคนกลัวอัลลอถ้าคุณอยู่ในความต้องการของเงินกู้และคุณ จะจ่ายคืนเงินกู้โปรดติดต่อเขาบอกเขาว่า (Mr, Rugare Sim) แนะนำคุณกับเขา ติดต่อ Mr Mohamed Careen ทางอีเมล: (arabloanfirmserves@gmail.com

   แบบฟอร์มขอสินเชื่อ
   ชื่อ ......
   ชื่อกลาง .....
   2) เพศ: .........
   3) สินเชื่อที่ต้องการ: .........
   4) ระยะเวลาเงินกู้: .........
   5) ประเทศ: .........
   6) ที่อยู่บ้าน: .........
   7) หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่: .........
   8) ที่อยู่อีเมล ..........
   9) รายได้รายเดือน: .....................
   10) อาชีพ: ...........................
   11) เว็บไซต์ไหนที่คุณคิดถึง .....................
   ขอขอบคุณและขอแสดงความนับถือ
   อีเมล arabloanfirmserves@gmail.com

   ลบ
 2. ขอบคุณมากๆค่ะ อธิบายละเอียดดีจังเลย
  เราเลยทำงานสะดวกขึ้นเยอะเลยค่า

  ตอบลบ
 3. ขอบคุณครับกับดอกไม้ประจำชาติอาเซียน

  http://loadebookstogo.blogspot.com

  ตอบลบ
 4. Thank you for the info! I am a kindergarten teacher in Pattaya and we are doing an ASEAN theme for the first part of summer school and I was looking for just this.

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. Welcome to ASEAN CORNER and thank you so much for sharing your comments here.

   ลบ
 5. ขอบคุณคะ บทความดีๆ ฝากติดตามด้วยนะคะ
  ขอฝากด้วยนะค่ะ ขายเมล็ดพันธุ์ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ดอกไม้ เมล็ดพันธุ์ดอกดาวเรือง ต้นกล้า
  Website : http://www.aga-agro.com/
  _______________________________________________________________
  Facebook : https://www.facebook.com/AGA.Flower/
  Facebook : https://www.facebook.com/AGA.Marigold/
  Facebook : https://www.facebook.com/WELOVEAGA/
  "ทางเรายินดีให้บริการ ให้คำปรึกษาเรื่องดอกไม้และเมล็ดพันธุ์ดอกไม้”

  ตอบลบ

 6. Nice blog, thank you for sharing your views and insights - very insightful on this topic. If possible I would like to kindly recommend Bangkok Airport Transfer Van Service. Thank you.

  ตอบลบ