วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

The National Flag of Myanmar ธงชาติพม่า


ธงชาติพม่ามีลักษณะเป็นธงสามสีรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ภายในแบ่งตามแนวนอน  ความกว้างเท่ากัน พื้นสีเหลือง สีเขียวและสีแดง เรียงตามลำดับจากบนลงล่าง กลางธงมีรูปดาวห้าแฉกสีขาวขนาดใหญ่ เริ่มใช้ครั้งแรกเมื่อวันที่ 21 ตุลาคม พ.ศ.2553
 
The design of the flag has three horizontal stripes of yellow, green and red with a five-pointed white star in the middle. The three colours of the stripes are meant to symbolise solidarity, peace and tranquility, and courage and decisiveness. Myanmar adopted a new state flag on 21 October 2010.


ภาพและข้อมูลจาก www.wikipedia.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น