วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Indonesia ประเทศอินโดนีเซีย


Where is Indonesia?
Indonesia, officially the Republic of Indonesia, is a country in Southeast Asia and Oceania. Indonesia is an archipelago comprising approximately 17,508 islands. The country shares land borders with Papua New Guinea, East Timor, and Malaysia. Other neighbouring countries include Singapore, Philippines, Australia and the Indian territory of the Andaman and Nicobar Islands.


อินโดนีเซีย หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐอินโดนีเซีย เป็นหมู่เกาะที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีพื้นที่ประกอบไปด้วยเกาะต่างๆ ประมาณ 17,508 เกาะ ตั้งอยู่ระหว่างคาบสมุทรอินโดจีนและทวีปออสเตรเลียและระหว่างมหาสมุทรอินเดียและแปซิฟิก มีพรมแดนติดกับประเทศมาเลเซีย ปาปัวนิวกิเนีย ติมอร์ตะวันออก สิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ ออสเตรเลีย และหมู่เกาะนิโคบาร์และอันดามัน ประเทศอินเดียWhat is the capital of Indonesia?

Jakarta is the capital city of Indonesia and the largest city in the country. It is located on the north-west coast of Java. As estimated in 2011, the city had a total population of 9,580,000. The capital city serves as the economic, cultural and political centre of the country. 

กรุงจาการ์ตา เป็นเมืองหลวงและเมืองที่ใหญ่ที่สุดของอินโดนีเซีย ตั้งอยู่บนเกาะชวาฝั่งตะวันตกเฉียงเหนือ จาการ์ตาเป็นศูนย์กลางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรมและการเมืองการปกครองของประเทศอินโดนีเซีย ปัจจุบันมีประชากรในเมืองหลวงแห่งนี้ราว 9,580,000 คน

Information compiled by Ekachai Phaichamnan 

Source:
www.wikipedia.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น