วันอาทิตย์ที่ 20 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

The ASEAN Way - The Anthem of ASEAN เพลงประจำอาเซียน

The ASEAN Way
Raise our flag high, sky high
Embrace the pride in our heart
ASEAN we are bonded as one
Looking out to the world.
For peace, our goal from the very start
And prosperity to last.
We dare to dream we care to share.
Together for ASEAN
we dare to dream,
we care to share for it’s the way of ASEANวิถีแห่งอาเซียน
ชูธงเราให้สูงสุดฟ้า
โอบเอาความภาคภูมิไว้ในใจเรา
อาเซียนเราผูกพันเป็นหนึ่ง
มองมุ่งไปยังโลกกว้าง
สันติภาพ คือเป้าหมายแรกเริ่ม
ความเจริญ คือปลายทางสุดท้าย
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
ร่วมกันเพื่ออาเซียน
เรากล้าฝัน
และใส่ใจต่อการแบ่งปัน
นี่คือวิถีอาเซียน


The ASEAN Way is the official regional anthem of the Association of Southeast Asian Nations. The lyrics were written by Payom Valaiphatchra and the music composed by Kittikhun Sodprasert and Sampow Triudom, the winning entry out of 99 finalists from all ten Asean Nations.

“The ASEAN Way” หรือ  วิถีแห่งอาเซียน  ประพันธ์โดยพะยอม วลัยพัชรา (เนื้อร้อง) กิตติคุณ สดประเสริฐ (ทำนองและเรียบเรียง) สำเภา ไตรอุดม (ทำนอง) เป็นเพลงจากประเทศไทยซึ่งได้รับการคัดเลือกจากเพลงที่ส่งเข้าประกวดทั้งหมด 99 เพลง ให้เป็นเพลงประจำอาเซียน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น