วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Singapore ประเทศสิงคโปร์

Where is Singapore?

Image Credit : SIGIR '08 Singapore

Singapore, officially the Republic of Singapore, is a Southeast Asian city-state off the southern tip of the Malay Peninsular. The country made up of 63 islands. It is separated from Malaysia by the Straits of Johor to its north and from Indonesia's Riau Islands by the Singapore Strait to its south.

สิงคโปร์ (อังกฤษ: Singapore) หรือชื่อทางการคือ สาธารณรัฐสิงคโปร์ (อังกฤษ: Republic of Singapore) เป็นนครรัฐที่ตั้งอยู่บนเกาะในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้  ตั้งอยู่ทางใต้สุดของคาบสมุทรมาเลย์ อยู่ทางใต้ของรัฐยะโฮร์ของประเทศมาเลเซีย และอยู่ทางเหนือของหมู่เกาะเรียวของประเทศอินโดนีเซีย


Information compiled by Ekachai Phaichamnan
Sources:


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น