วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

The National Flag of Indonesia ธงชาติอินโดนีเซีย

 
ธงชาติอินโดนีเซีย รู้จักกันทั่วไปในชื่อ ซังเมราห์ปูติห์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า พื้นธงแบ่งเป็นสองส่วนตามแนวนอน ครึ่งบนสีแดงหมายถึงความกล้าหาญและอิสรภาพ ครึ่งล่างสีขาว หมายถึง ความบริสุทธิ์ยุติธรรม

The national flag of Indonesia, which is known as Sang Saka Merah-Putih or Bendera Merah-Putih ("The Red-and-White Flag") or simply Merah-Putih ("The Red-and-White") in Indonesian.
The design of the flag is simple with two equal horizontal bands, red (top) and white (bottom).

ตอบคำถามเกี่ยวกับธงชาติของประเทศสมาชิกอาเซียนแบบออนไลน์ได้ที่ http://sites.google.com/site/aseancorner2011/asean-corner

ภาพจาก www.mapsofworld.com ข้อมูลจาก www.wikipedia.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น