วันพุธที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Cambodia

กัมพูชา หรือชื่อทางการคือ ราชอาณาจักรกัมพูชา เป็นประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนทางทิศใต้จรดกับอ่าวไทย ทางทิศตะวันตกติดกับประเทศไทย ทางทิศเหนือติดกับ  ประเทศไทยและลาว ทางทิศตะวันออกติดกับเวียดนาม กัมพูชาเป็นอดีตประเทศอาณานิคมของฝรั่งเศสในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพียงแค่ประเทศเดียวเท่านั้นที่มีการปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยภายใต้รัฐธรรมนูญกรุงพนมเปญ เมืองหลวงของประเทศกัมพูชา มีประชากรกว่า 2 ล้านคนจากประชากรทั้งประเทศ 15.2 ล้านคน เป็นเมืองที่เป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวของผู้คนทั้งในประเทศและต่างประเทศ กรุงพนมเปญมีชื่อเสียงทางด้านสถาปัตยกรรมแบบเขมรดั้งเดิม


ภาพประกอบจาก www.wikipedia.org และ www.google.com

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น