วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ASEAN Motto คำขวัญอาเซียน


The motto of ASEAN is

“ One Vision, One Identity, One Community.”

    คำขวัญอาเซียน      
หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม6 ความคิดเห็น:

 1. หนึ่งเอกลักษณ์ หรืออัตลักษณ์

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. มีการใช้ทั้ง เอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ ครับ

   ลบ
  2. แต่ในกฎบัตรอาเซียนใช้ว่า "วิสัยทัศน์เดียว อัตลักษณ์เดียว ประชาคมเดียว"

   ลบ