วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

ASEAN Motto คำขวัญอาเซียน


The motto of ASEAN is

“ One Vision, One Identity, One Community.”

    คำขวัญอาเซียน      
หนึ่งวิสัยทัศน์   หนึ่งอัตลักษณ์   หนึ่งประชาคม3 ความคิดเห็น: