วันอังคารที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Thailand ประเทศไทย


Where is Thailand?

Thailand, officially the Kingdom of Thailand, is a country located at the centre of the Indochina peninsula in Southeast Asia. It is borderd to the north by Myanmar and Laos, to the east by Laos and Cambodia, to the south by the Gulf of Thailand and Malaysia and to the west by Andaman Sea and Myanmar.
ประเทศไทย หรือชื่อทางการว่า ราชอาณาจักรไทย เป็นรัฐชาติอันตั้งอยู่บนคาบสมุทรอินโดจีน ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีพรมแดนด้านตะวันออกติดประเทศลาวและประเทศกัมพูชา ทิศใต้เป็นแดนต่อแดนประเทศมาเลเซียและอ่าวไทย ทิศตะวันตกติดทะเลอันดามันและประเทศพม่า และทิศเหนือติดประเทศพม่าและประเทศลาว มีแม่น้ำโขงกั้นเป็นบางช่วง 

What is the capital of Thailand?

Image credit : Wikimedia Commons
The capital of Thailand is Bangkok. It is the country's principal administrative and commercial centre. Bangkok is situated on the banks of the Chao Phraya River. 

กรุงเทพมหานคร คือเมืองหลวงของประเทศไทย ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา เป็นศูนย์กลางด้านการปกครองและเศรษฐกิจของประเทศ                         
ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น