วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

The National Flag of Brunei ธงชาติบรูไน


ธงชาติประเทศบรูไน หรือ บรูไนดารุสซาลาม เป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้าพื้นสีเหลือง ภายในมีแถบสีดำและสีขาววางพาดตามแนวทแยงมุม จากมุมบนด้านคันธงไปถึงมุมล่างด้านปลายธง โดยสีขาวอยู่บนสีดำอยู่ล่าง ตรงกลางธงมีตราแผ่นดินของบรูไน

The flag of Brunei is yellow with two diagonal bands of white (top, almost double width) and black, parallelograms starting from the upper hoist quarter.


The red emblem on the Brunei flag pictures a swallow-tailed flag on top of a winged column within an upturned crescent above a scroll and flanked by two upraised hands.

Embodied in the emblem, in yellow, is the state motto in Arabic script which can be roughly translated as "Always Render Service by God's Guidance".

The scroll beneath the crest reads "Brunei Darussalam" which means "Brunei, the abode of peace".

Sources:
Brunei  [Online].  Available:   http://en.wikipedia.org/wiki/Brunei  (09/11/2011)  
Brunei Flag [Online].  Available:   http://www.flags-flags-flags.org.uk/brunei-flag.htm  (31/05/2012) 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น