วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

Founding Fathers of ASEAN: ผู้ร่วมก่อตั้งอาเซียน


อาเซียน หรือ สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Association of South East AsianNations หรือ ASEAN) ก่อตั้งขึ้นโดยปฏิญญากรุงเทพ (Bangkok Declaration) ซึ่งได้มีการลงนามที่วังสราญรมย์ เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสมาชิกก่อตั้ง 5 ประเทศ ได้แก่ อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไทย ซึ่งผู้แทนทั้ง 5 ประเทศ ประกอบด้วย 

1.   นายอาดัม มาลิก (รัฐมนตรีต่างประเทศอินโดนีเซีย)
2.   ตุน อับดุล ราชัก บิน ฮุสเซน (รองนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี กลาโหม  และรัฐมนตรีกระทรวง  พัฒนาการแห่งชาติมาเลเซีย)
3.   นายนาซิโซ รามอส (รัฐมนตรีต่างประเทศฟิลิปปินส์)
4.   นายเอส ราชารัตนัม (รัฐมนตรีต่างประเทศสิงค์โปร์) 
5.   พันเอก (พิเศษ) ถนัด คอมันตร์ (รัฐมนตรีต่างประเทศไทย)

 
The Association of South East Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 through the Bangkok Declaration. The original member states of ASEAN consist of five countries: Indonesia, the Philippines, Singapore, Malaysia and Thailand. The founders of ASEAN - Adam Malik from Indonesia, Narciso R. Ramos from the Philippines, Tun Abdul Razak from Malaysia, S. Rajaratnam from Singapore and Thanat Khoman from Thailand - also represent the five member states.

   A group picture of the Founding Fathers

From left : Narciso Ramos (the Phillipines), Adam Malik (Indonesia), 
Thanat Khoman (Thailand), Tun Abdul Razak (Malaysia) and S. Rajaratnam (Singapore)

1 ความคิดเห็น: