วันจันทร์ที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Member States of ASEAN Part 2:ประเทศสมาชิกอาเซียนตอนที่ 2


มาเลเซีย
Malaysia
 • เมืองหลวง  กัวลาลัมเปอร์
 • Capital : Kuala Lumpur
 • วันชาติ  31 สิงหาคม
 • National Day : 31 August
 • สกุลเงิน  ริงกิต
 • Currency : Malaysian Ringgit

สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
Republic of the Philippines
 • เมืองหลวง  มะนิลา
 • Capital : Manila
 • วันชาติ  12 มิถุนายน
 • National Day : 12 June
 • สกุลเงิน  เปโซ
 • Currency : Philippine Peso



สาธารณรัฐสิงคโปร์
Republic of Singapore
 • เมืองหลวง  สิงคโปร์
 • Capital : Singapore
 • วันชาติ  9 สิงหาคม
 • National Day : 9 August
 • สกุลเงิน  ดอลลาร์ สิงคโปร์
 • Currency : Singapore Dollar


ราชอาณาจักรไทย
Kingdom of Thailand
 • เมืองหลวง  กรุงเทพมหานคร
 • Capital : Bangkok
 • วันชาติ  5 ธันวาคม
 • National Day : 5 December
 • สกุลเงิน  บาท
 • Currency : Thai Baht




สาธารรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
Socialist Republic of Vietnam
 • เมืองหลวง  ฮานอย
 • Capital : Hanoi
 • วันชาติ  2 กันยายน
 • National Day : 2 September
 • สกุลเงิน  ด่อง
 • Currency : Vietnamese Dong

Last updated : 24 November 2012

วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Member States of ASEAN Part 1:ประเทศสมาชิกอาเซียนตอนที่ 1



บรูไน ดารุสซาลาม
Brunei Darussalam
 • เมืองหลวง  กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน
 • Capital : Bandar Seri Begawan
 • วันชาติ  23 กุมภาพันธ์
 • National Day : 23 February
 • สกุลเงิน  ดอลลาร์ บรูไน
 • Currency : Brunei Dollar



ราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of Cambodia

 • เมืองหลวง  พนมเปญ
 • Capital : Phnom Penh
 • วันชาติ  9 พฤศจิกายน
 • National Day : 9 November
 • สกุลเงิน  เรียล
 • Currency : Cambodian Riel



สาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of Indonesia

 • เมืองหลวง  จาการ์ตา
 • Capital : Jakarta
 • วันชาติ  17 สิงหาคม
 • National Day : 17 August
 • สกุลเงิน  รูเปียห์
 • Currency : Indonesian Rupiah



สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Lao People's Democratic Republic

 • เมืองหลวง  เวียงจันทน์
 • Capital : Vientiane
 • วันชาติ  2 ธันวาคม
 • National Day : 2 December
 • สกุลเงิน  กีบ
 • Currency : Lao Kip



สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
Republic of the Union of Myanmar

 • เมืองหลวง  เนปิดอว์
 • Capital : Naypyidaw
 • วันชาติ  4 มกราคม
 • National Day : 4 January
 • สกุลเงิน  จ๊าด
 • Currency : Myanmar Kyat


Last updated : 24 November 2012

What is ASEAN? อาเซียนคืออะไร

อาเซียนคือการรวมตัวกันของกลุ่มประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ภายใต้ชื่อสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ Association of Southeast Asian Nations – ASEAN


สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ หรืออาเซียน ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 8 สิงหาคม พ.ศ. 2510 (ค.ศ. 1967) ณ กรุงเทพฯ เป็นองค์กรความร่วมมือระดับภูมิภาค โดยมี วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมความร่วมมือและความมั่นคงทางการเมือง การเจริญเติบโตทางการค้าและทางเศรษฐกิจ รวมทั้ง การพัฒนาทางสังคมของประเทศสมาชิก เพื่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ แรกเริ่ม อาเซียนประกอบด้วย 5 ประเทศ คือ อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ และไทย ต่อมาภายหลังยุคสงครามเย็น อาเซียนได้พยายามสร้างความสัมพันธ์และความร่วมมือกับประเทศอื่นๆ ในภูมิภาค โดยมีเป้าหมายที่จะขยายจำนวนประเทศสมาชิกให้เป็น 10 ประเทศทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เริ่มด้วยการเป็นประเทศสมาชิกของประเทศบรูไนในปี พ.ศ. 2527 (ค.ศ. 1984) ต่อมาเวียดนามได้เข้าเป็นสมาชิกในปี พ.ศ. 2538 (ค.ศ. 1995) ลาวและพม่าในปี พ.ศ. 2540 (ค.ศ. 1997) และกัมพูชา ปี พ.ศ. 2542 (ค.ศ. 1999)



The Association of Southeast Asian Nations, or ASEAN, was established on 8 August 1967 in Bangkok, Thailand, with the signing of the ASEAN Declaration (Bangkok Declaration) by the Founding Fathers of ASEAN, namely Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Thailand.


Brunei Darussalam then joined on 7 January 1984, Viet Nam on 28 July 1995, Lao PDR and Myanmar on 23 July 1997, and Cambodia on 30 April 1999, making up what is today the ten Member States of ASEAN.






ข้อมูลจาก 
www.wikipedia.org
www.asean.org

ภาพประกอบจาก 
www.google.co.th
www.aseanconsumer.org