วันพฤหัสบดีที่ 27 ตุลาคม พ.ศ. 2554

Member States of ASEAN Part 1:ประเทศสมาชิกอาเซียนตอนที่ 1บรูไน ดารุสซาลาม
Brunei Darussalam
 • เมืองหลวง  กรุงบันดาร์ เสรี เบกาวัน
 • Capital : Bandar Seri Begawan
 • วันชาติ  23 กุมภาพันธ์
 • National Day : 23 February
 • สกุลเงิน  ดอลลาร์ บรูไน
 • Currency : Brunei Dollarราชอาณาจักรกัมพูชา
Kingdom of Cambodia

 • เมืองหลวง  พนมเปญ
 • Capital : Phnom Penh
 • วันชาติ  9 พฤศจิกายน
 • National Day : 9 November
 • สกุลเงิน  เรียล
 • Currency : Cambodian Rielสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
Republic of Indonesia

 • เมืองหลวง  จาการ์ตา
 • Capital : Jakarta
 • วันชาติ  17 สิงหาคม
 • National Day : 17 August
 • สกุลเงิน  รูเปียห์
 • Currency : Indonesian Rupiahสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว
Lao People's Democratic Republic

 • เมืองหลวง  เวียงจันทน์
 • Capital : Vientiane
 • วันชาติ  2 ธันวาคม
 • National Day : 2 December
 • สกุลเงิน  กีบ
 • Currency : Lao Kipสาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมาร์
Republic of the Union of Myanmar

 • เมืองหลวง  เนปิดอว์
 • Capital : Naypyidaw
 • วันชาติ  4 มกราคม
 • National Day : 4 January
 • สกุลเงิน  จ๊าด
 • Currency : Myanmar Kyat


Last updated : 24 November 2012

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น