วันอังคารที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

The National Flag of Thailand ธงชาติไทย


ธงชาติไทย หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าธงไตรรงค์ มีลักษณะเป็นธงสี่เหลี่ยมผืนผ้า ใช้สีหลักในธง 3 สี คือ แดง ขาวและน้ำเงิน ความหมายสำคัญของธงไตรรงค์นั้นหมายถึง สถาบันหลักทั้ง 3 ของประเทศไทย คือ ชาติ (สีแดง) ศาสนา (สีขาว) พระมหากษัตริย์ (สีน้ำเงิน)

The flag of the Kingdom of Thailand shows five horizontal stripes in the colours red ,white , blue, white and red, with the middle blue stripe being twice as wide as each of the other four. The Thai name for the flag is ธงไตรรงค์ (Thong Trairong), meaning tricolour flag.
The colours are said to stand for nation-religion-king, an unofficial motto of Thailand, red for the land and people, white for Theravada Buddhism and blue for the monarchy.

ภาพประกอบจาก www.mapsofworld.com ข้อมูลจาก www.wikipedid.org

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น