วันอาทิตย์ที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Hmong People:ชาวม้ง

Hmong People
Image source:
http://en.wikipedia.org/wiki/File:Hmong_women_at_Coc_Ly_market,_Sapa,_Vietnam.jpg
Location:                         Mountainous areas in the mainland of Southeast Asia
Countries of residence: Vietnam, Laos and Thailand
Total population:            4-5 million
Language:                       Hmong
Religion:                          Animism, Buddhism, Christianity, others

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น