วันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Cham People:ชาวจาม


Countries of residence:  Cambodia, Vietnam, Malaysia, Thailand, Laos
Total population:  400,000     
Language: Cham, Malay, Khmer,Vietnamese ,French                  
Religion:  Sunni Islam (Cambodia), Hindu (Vietnam)

Reference:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น