วันอังคารที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556

Akha People:อาข่า

Location:                         High altitudes in the mountains
Countries of residence:  Myanmar, Laos ,Thailand
Total population:            449,261
Language:                       Akha, Lao, Thai
Religion:                          Animism, Buddhism, Christianity

Reference:

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น