วันอังคารที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2555

ASEAN External Relations - ความสัมพันธ์ของอาเซียนกับประเทศภายนอก

นอกจากความร่วมมือระหว่างประเทศสมาชิกด้วยกันแล้ว อาเซียนยังได้มีความร่วมมือและสถาปนาความสัมพันธ์ในฐานะคู่เจรจากับอีก 9 ประเทศ ได้แก่ ออสเตรเลีย แคนาดา ญี่ปุ่น  นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา เกาหลีใต้ อินเดีย จีน รัสเซีย  รวมถึง 1 กลุ่มประเทศคือ สหภาพยุโรป และ 1 องค์การระหว่างประเทศ คือ โครงการเพื่อการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP)

ASEAN has 10 Dialogue Partners: Republic of Korea, Australia, Canada, China, European Union, India, Japan, New Zealand, Russia, and United States.


• Full Dialogue Partners:
1. Australia (1974)
2. Canada (1977)
3. China (1996)
4. European Union (1977)
5. India (1992 SDP; 1995)
6. Japan (1973 informal; 1977)
7. Republic of Korea (ROK) (1991)
8. New Zealand (1975)
9. Russian Federation (1996)
10. USA (1977)

• Sectoral Dialogue Partner: Pakistan (1993).

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น